Werkzoekenden sneller en duurzamer aan het werk vanuit de WW

geplaatst op 11 mei 2017

Werkzoekenden die in de WW zijn terechtgekomen, vinden weer sneller werk. Dit blijkt uit onderzoek van UWV. Het aandeel mensen dat na baanverlies binnen één jaar een nieuwe baan vond, was in 2015 gemiddeld 66%. Een jaar eerder was dit nog 63%. De stijging van het werkhervattingspercentage doet zich voor bij alle leeftijdsgroepen. Ook oudere werkzoekenden komen sneller aan het werk, hoewel daar het percentage lager ligt. Van de 50-plussers slaagde 43% er binnen één jaar in een nieuwe baan te vinden. Een jaar eerder was dit nog 40%. Voor 55-plussers steeg het werkhervattingspercentage van 32% naar 35%.

In het onderzoek is ook gekeken naar de bestendigheid van de werkhervatting. Van de mensen die binnen een jaar weer een baan vinden, is 60% vervolgens ook voor minimaal 12 maanden aan de slag. Dit percentage was een jaar eerder nog 58%. De toename geldt ook voor 50-plussers. Maar met 55% is het aandeel wel lager dan gemiddeld. Bij de 55-plussers steeg het percentage van 49% naar 51%.

Type contract speelt een rol

Ook het soort contract waaruit iemand werkloos wordt, speelt een rol. Wie vanuit een tijdelijke baan werkloos wordt, vindt sneller een baan dan iemand die vanuit een vast dienstverband is ontslagen. Van de laatste groep vond bijna de helft weer een baan binnen één jaar. Van de voormalige uitzendkrachten vond 81% binnen een jaar een baan. De belangrijkste reden hiervoor is de aard van het werk. Onder uitzendkrachten zijn relatief veel seizoenswerkers, die massaal aan het werk kunnen bij de start van het seizoen.

Beroepsgroepen

Vooral bouwpersoneel komt snel weer aan de slag. Maar omdat het vaker seizoensgebonden werk betreft, is de bestendigheid ervan lager. Zorgpersoneel vindt niet snel een nieuwe baan, maar de werkhervatting is wel veel bestendiger. 50-plussers met een administratieve achtergrond hebben veel moeite om snel aan het werk te komen. Minder dan drie op de tien administratief medewerkers vindt binnen een jaar vanuit de WW een nieuwe baan.

- lees het rapport

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten