Werkhervatting langdurig zieke vangnetters stijgt niet

geplaatst op 11 mei 2017

Uit UWV-onderzoek blijkt dat langdurig zieke vangnetters uit 2015 anderhalf jaar na ziekmelding niet vaker aan het werk zijn dan vangnetters in 2012, met uitzondering van langdurig zieke uitzendkrachten. Onder vangnetters verstaan we werknemers die ziek uit dienst gaan (eindedienstverbanders), zieke uitzendkrachten en zieke WW’ers. Zij vallen onder het vangnet van de Ziektewet. In het UWV Kennisverslag (UKV) van mei 2017 staan de uitkomsten van het onderzoek.

Vanwege de aantrekkende economie en de invoering in 2013 van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava), werd een hoger aandeel werkhervattingen van de vangnetters uit 2015 verwacht. De Wet bezava beoogt de aanspraak op de Ziektewet en de WIA te verminderen, door zowel prikkels bij de werkgever als bij de werknemer neer te leggen. Daarnaast is deze wet bedoeld om vangnetters te stimuleren in hun zoektocht naar werk.

Niet vaker aan het werk, met uitzondering van uitzendkrachten

Het totale aandeel langdurig zieke vangnetters dat anderhalf jaar na de ziekmelding weer aan het werk is, is voor de groepen van 2015 en 2012 gelijk, te weten 12%. Alleen de uitzendkrachten zijn vaker aan het werk. Van hen was 21% anderhalf jaar na ziekmelding weer aan de slag in 2015, tegen 8% in 2012. Het verschil in werkhervatting is mogelijk ten dele te verklaren door de aantrekkende economie in 2015-2016. Uitzendkrachten hebben dan als eerste een grotere kans op werk dan eindedienstverbanders en WW’ers.

Het UWV Kennisverslag van mei 2017 maakt gebruik van gegevens uit de ‘Weg naar de WIA’-enquêtes uit 2012 en 2015 van mensen die tenminste negen maanden ziek zijn. De enquête bevat onder andere vragen over aan het werk gaan, begeleiding bij werkhervatting en zoeken naar werk.

Maandelijkse uitgave van UWV Kennisverslag

Als onderdeel van het UWV Kennisverslag (UKV) publiceert UWV iedere maand een artikel van een van de kennisspecialisten van UWV. Geïnteresseerden kunnen via de e-mail alert direct op de hoogte worden gebracht van de nieuwe publicatie die staat op uwv.nl.

- Lees UWV Kennisverslag 2017-4

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten