UWV resultaten eerste acht maanden 2017

geplaatst op 08 december 2017

De Nederlandse economie herstelt zich en het aantal lopende WW-uitkeringen is in de eerste acht maanden van 2017 met 12% gedaald tot 362.100. Het positieve effect van het economisch herstel ziet UWV terug in de uitkeringslasten die met 11% afnemen van 3,9 miljard naar 3,4 miljard euro. De klanttevredenheid onder de 1,3 miljoen uitkeringsgerechtigden bij UWV is in de eerste helft van 2017 stabiel gebleven op 7,1. Dit en meer is te lezen in het vandaag gepubliceerde UWV Achtmaandenverslag 2017.

In 2016 heeft UWV afspraken gemaakt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de dienstverlening op drie belangrijke terreinen: de dienstverlening aan WW’ers, arbeidsbeperkten en de ICT-dienstverlening. Dit was nodig omdat onze dienstverlening de afgelopen jaren onder druk is komen te staan als gevolg van flinke bezuinigingen - 466 miljoen euro sinds 2012 - en grootschalige wijzigingen in wet- en regelgeving.

Meer persoonlijke aandacht

In het najaar van 2016 is UWV gestart met nieuwe WW-dienstverlening die de online dienstverlening combineert met een meer persoonlijke benadering. Een werkzoekende met een WW-uitkering komt in aanmerking voor aanvullende, persoonlijke dienstverlening wanneer uit de online vragenlijst, de Werkverkenner, blijkt dat er een kans is van maximaal 50% om binnen een jaar weer aan de slag te gaan. In de eerste acht maanden van dit jaar hebben we 80.800 werkoriëntatiegesprekken gevoerd en 49.600 werkplannen met aanvullende dienstverlening opgesteld.

In de eerste acht maanden zijn 8.900 mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gegaan, 700 meer dan in dezelfde periode in 2016.  Sinds januari 2017 intensiveren wij onze dienstverlening waarbij we niet alleen mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering meer ondersteunen maar ook mensen met een volledige WIA/WGA-uitkering (80-100%). Wij willen met elke klant minimaal een en gemiddeld twee keer per jaar contact hebben. In de eerste acht maanden van 2017 behoorden in totaal 11.700 mensen tot de doelgroep. Voor 10.300 van hen zijn inmiddels werkplannen opgesteld.

Betrouwbare en toekomstbestendige online dienstverlening

In de eerste acht maanden van 2017 kreeg de website uwv.nl 34,5 miljoen en werk.nl 21 miljoen bezoekers. Het ‘Mijn UWV-portaal’ kreeg ruim 17 miljoen bezoekers die inloggen. Voor onze dienstverlening via internet is beschikbaarheid essentieel. In de eerste acht maanden was de beschikbaarheid van uwv.nl 99,9%. Van werk.nl was dit 98,8% .

De komende jaren maakt UWV een inhaalslag met het vernieuwen moderniseren van het  systeemlandschap. In het meerjarige UWV-Informatieplan (UIP) omschrijven we hoe we ons ICT-landschap toekomstbestendig willen maken om goede en betrouwbare dienstverlening aan onze klanten te kunnen blijven leveren. Omdat onze verandercapaciteit beperkt is, brengen we prioritering aan. De hoogste prioriteit ligt bij continuïteit, stabiliteit en informatiebeveiliging. Hierin hebben we flinke stappen gezet in 2017. Vereenvoudiging en modernisering, waaronder het vernieuwen en vervangen van bestaande ICT, is de komende jaren nodig om UWV wendbaarder te maken en verdergaande digitalisering te ondersteunen.

UWV Achtmaandenverslag 2017.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten