UWV publiceert Viermaandenverslag

geplaatst op 20 juli 2017

De economie trekt aan en het aantal WW-uitkeringen daalde in de eerste vier maanden van 2017. Toch profiteert nog niet iedereen van de gunstige economische ontwikkelingen. Mensen met een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering biedt UWV sinds begin dit jaar intensievere ondersteuning. Meer is te lezen in het viermaandenverslag dat UWV vandaag publiceert.

Verdere daling WW-uitkeringen

Omdat het economisch herstel zich voortzet, is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de eerste vier maanden van 2017 aanzienlijk lager dan in de eerste vier maanden van 2016: van 460.500 tot 401.500. Eind 2016 was dat nog 412.000. Het positieve effect van het economisch herstel zien we ook terug in het bedrag aan WW- uitkeringslasten dat met € 1.861 miljoen euro 9% lager was dan in de eerste vier maanden van 2016.

Dienstverlening op maat voor WW-gerechtigden

UWV wil meer klanten met een WW-uitkering op basis van een persoonlijk gesprek dienstverlening op maat te bieden. Welke dienstverlening nodig is voor een specifieke klant wordt bepaald aan de hand van de Werkverkenner, een online vragenlijst die elke WW-gerechtigde bij de start van de uitkering invult. WW’ers die een verhoogd risico lopen op langdurige werkloosheid nodigen we uit voor een werkoriëntatiegesprek. In de eerste vier maanden van 2017 zijn er bijna 41.000 werkoriëntatiegesprekken gevoerd. In totaal hebben we voor 22.600 mensen een werkplan met aanvullende dienstverlening opgesteld.

Intensieve dienstverlening arbeidsongeschikten

Sinds begin 2017 is UWV gestart met intensievere dienstverlening voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die niet op eigen kracht hun restverdiencapaciteit kunnen benutten. Daarbij betrekken we ook mensen met een volledige uitkering (WGA 80-100%). Door gedurende vijf jaar regelmatig contact te leggen met deze klanten willen wij hen zo veel mogelijk ondersteuning en dienstverlening op maat bieden. De dienstverlening bestaat concreet uit een werkplan, gesprekken en waar nodig een re‑integratietraject.  In de eerste vier maanden van 2017 hebben we voor 3.700 WGA-klanten een werkplan opgesteld.

Meer over deze onderwerpen kunt u lezen op de verantwoordingssite van UWV.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten