UWV onderzoekt of extra ondersteuning WW’er helpt

geplaatst op 13 december 2017

UWV biedt een deel van de werkzoekenden met een WW-uitkering sinds eind vorig jaar meer persoonlijke, aanvullende dienstverlening. De individuele arbeidsmarktpositie van de WW-gerechtigde is hierbij bepalend. Deze leidt UWV af uit de Werkverkenner, een online vragenlijst die bij aanvang van de werkloosheid inzicht geeft in de kans op werk en de factoren die daarop van invloed zijn.

Om te weten of de nieuwe aanpak werkzoekenden met een WW-uitkering sneller helpt aan werk, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid UWV gevraagd de dienstverlening wetenschappelijk te onderzoeken. UWV kijkt in het onderzoek, dat in december is gestart, onder meer naar het effect van de ondersteuning op iemands kans om aan het werk te komen. Daarnaast kijkt UWV naar het effect op iemands arbeidsmarkpositie op de langere termijn. En of de ondersteuning kosteneffectief is, dus of de investering zichzelf terugverdient. Dit is een langlopend onderzoek, waarvan de eerste resultaten in 2020 worden verwacht.

50-plus

Recent heeft UWV de effectiviteit onderzocht van het trainingsprogramma ‘Succesvol naar werk’, specifiek voor 50-plussers met een WW-uitkering. Uit tussentijdse resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd door de VU en UvA, blijkt dat de training de kans op werk vergroot en dat deze kosteneffectief is. De eindresultaten van deze effectmeting worden binnenkort verwacht. UWV gebruikt de uitkomsten om nog beter te kunnen bepalen welke ondersteuning effectief is voor WW-gerechtigden.   

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten