Training 'Succesvol naar werk' positief effect op uitstroom WW

geplaatst op 20 december 2017

Werkzoekende vijftigplussers hadden na deelname aan de training ‘Succesvol naar werk’ iets meer kans op het vinden een baan. Dat concluderen onderzoekers van de VU en de UvA in de eindrapportage van het ‘Actieplan 50PlusWerkt’. De rapportage is dinsdag 19 december naar de Tweede Kamer gestuurd.

De trainingen ‘Succesvol naar werk’ vormden de basis van het vorig jaar beëindigde ‘Actieplan 50PlusWerkt’, een project waarin werkzoekende vijftigplussers ondersteund werden bij het vinden van baan. Onderzoekers van de VU en UvA hebben de effectiviteit van de training onderzocht.

Positief effect

Uit de evaluatie blijkt dat de training een aantoonbaar positief effect had op zowel de werkhervatting als de WW-uitstroom (de uitstroom werd met 4,5 procentpunt vergroot). Ook blijkt de training kosteneffectief: de kosten zijn ruimschoots gecompenseerd door de verhoogde uitstroom uit de WW.

Meer vertrouwen

Deelnemers aan de training hebben, vergeleken met de groep die geen training heeft gevolgd, betere kennis van de verschillende sollicitatiemethoden, besteden meer tijd aan sollicitaties, hebben vaker een LinkedIn profiel en iets meer vertrouwen in hun vaardigheden om werk te zoeken. De deelnemers zijn tevreden over de training en de trainer. Gemiddeld beoordeelden zij de training met een 7,5 en de trainer met een 8,3.

Niet voor iedereen

De training was niet voor alle deelnemers even effectief. Middelbare en hoogopgeleide vijftigplussers hadden duidelijk meer baat bij de training dan laagopgeleiden, bij wie de kans op werk niet zichtbaar toenam. UWV gaat onderzoeken waarom de training minder effectief was voor deze groep. Zo wordt bijvoorbeeld nagegaan of de samenstelling van de trainingsgroep van belang is voor het effect van de training.

Jobhunting

Op basis van de vervolganalyses zal UWV zijn dienstverlening verbeteren. UWV wil volgend jaar bijvoorbeeld jobhunting inzetten (het actief zoeken en benaderen van potentiële werkgevers), om vooral lageropgeleide ouderen aan werk te helpen.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten