Scholingsvouchers worden niet meer toegekend

geplaatst op 18 april 2017

UWV voert de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep uit. Als gevolg van de grote populariteit van de regeling in de afgelopen periode is het subsidieplafond inmiddels bereikt. Dit is eerder dan de voorziene looptijd tot eind december 2017. Dit betekent dat UWV aanvragen gaat afwijzen vanwege het bereiken van het einde van het budget. Aanvragers die nog geen beslissing hebben ontvangen op hun aanvraag krijgen in april bericht.

WW-uitkering

Uit de cijfers blijkt dat ongeveer driekwart van de 14.500 verleende vouchers is toegekend aan mensen met een WW-uitkering. Ongeveer de helft van de aanvragers heeft MBO als hoogst genoten opleiding. Door zich te scholen richting een kansberoep worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Langdurige zorg

Binnen de regeling is een deel van het budget gereserveerd voor werknemers die in de langdurige zorg werken en werknemers die vanuit een baan in de langdurige zorg een WW-uitkering ontvangen. Dit betreft medewerkers uit de ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Dit budget is nog in voldoende mate beschikbaar.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten