Meer aandacht voor schuldenproblematiek bij UWV

geplaatst op 07 september 2017

UWV wil zijn dienstverlening verbeteren voor mensen die financiële zorgen ervaren of schulden hebben. UWV maakt daarbij gebruik van onderzoeksresultaten uit het nieuwste UWV Kennisverslag. Daaruit blijkt dat WW’ers het waarderen als UWV informeert naar de financiële impact van hun baanverlies. UWV toont, volgens de ondervraagde klanten, zo begrip voor de situatie van de klant, kan schaamte over financiële problemen wegnemen en ernstige schulden helpen voorkomen.

Uit eerder onderzoek is bekend dat uitkeringsgerechtigden met schulden minder snel betaald werk vinden. Het hebben van schulden eist veel aandacht op en veroorzaakt stress. Dat belemmert bij het zoeken naar een baan. UWV vindt het belangrijk deze problematiek tijdig te signaleren, En om, indien nodig, de uitkeringsgerechtigde naar de juiste partij door te verwijzen, veelal de gemeentelijke schuldhulpverlening of een wijk- of buurtteam in de gemeente. UWV heeft daarom onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in wanneer WW’ers zich bewust worden van de financiële gevolgen van de inkomensterugval, hoe ze met de financiële risico’s omgaan en welke verwachtingen zij hebben van UWV.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder mensen met een WW-uitkering, omdat de aanvang van een WW-uitkering een moment is waarop sluimerende financiële problemen dringend kunnen worden en kunnen overgaan in (problematische) schulden. Mensen die in de WW komen, krijgen te maken met een inkomensterugval. Hoe groot deze terugval is, hangt af van het loon dat men verdiende voor de werkloosheid. De WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% van het dagloon en na twee maanden 70%. Hierbij geldt een maximum dagloon.

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers het een goed idee vinden als UWV gericht gaat vragen naar financiële zorgen bij klanten, zolang beantwoording vrijwillig is en UWV zorgvuldig met deze informatie omgaat. Niet alleen kan UWV er zo aan bijdragen dat klanten tijdig hulp inschakelen, UWV komt hiermee ook tegemoet aan de behoefte bij klanten aan meer begrip voor hun financiële situatie. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat vooral voor mensen met grote financiële zorgen behoefte hebben aan meer informatie en aan persoonlijke ondersteuning.

Aandacht voor financiële problematiek en schulden in de dienstverlening van UWV

UWV gebruikt de resultaten van dit onderzoek bij het verbeteren van zijn dienstverlening. Sinds 2015 leidt UWV medewerkers van UWV Klantencontact op om (dreigende) schuldenproblematiek te signaleren en door te verwijzen naar gemeenten of andere schuldhulpverleningspartijen. Deze dienstverlening gaat UWV vanaf het najaar van 2017 op kleine schaal in pilotvorm uitbreiden, in samenwerking met enkele gemeenten. In deze pilots zullen medewerkers die dagelijks contact hebben met klanten onderzoeken op welke manier zij klanten met (mogelijke) financiële problematiek kunnen herkennen en hoe zij een warme overdracht naar gemeentes of wijkteams tot stand kunnen brengen. Verder verbetert UWV de informatie op zijn website over inkomensterugval en het voorkomen en oplossen van schulden.

Maandelijkse uitgave van UWV Kennisverslag

UWV publiceert iedere maand een Kennisverslag van een van de kennisadviseurs van UWV. Geïnteresseerden worden via een e-mail alert direct op de hoogte gebracht van de nieuwe publicatie.

Lees het UWV Kennisverslag


 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten