Langer doorwerken zorgt voor hoger risico op arbeidsongeschiktheid

geplaatst op 12 oktober 2017

De instroom in de WIA is verder gestegen in de eerste helft van 2017, na een sterke toename in 2016. Een belangrijk deel van de stijging komt voor rekening van 60-plussers. Het aantal WW-uitkeringen neemt ondertussen snel af. Er zijn nu 100.000 minder lopende WW-uitkeringen dan begin 2016. Dit staat in het nieuwste Kennisverslag van UWV over volumeontwikkelingen in de WIA en de WW.

UWV verwacht dat de WIA-instroom dit jaar 42.800 zal bedragen, tegen 40.000 in 2016 en 35.800 in 2015. De instroom was in 2016 bij 60-plussers drie keer zo groot als bij andere leeftijdscategorieën. Er zijn twee redenen voor de toegenomen instroom van oudere werknemers. Ten eerste werken mensen door het afschaffen van de vervroegde uitkeringsregelingen (VUT) en het verhogen van de pensioenleeftijd gemiddeld langer door. Dit zorgt ervoor dat er nu veel meer 60-plussers actief zijn op de arbeidsmarkt dan een aantal jaar geleden.  

‘Healthy worker effect’

Daarnaast ziet UWV ook een toename van de instroomkans, met name voor werknemers die ouder zijn dan 62 jaar. In het verleden gingen veel mensen met een groter risico op gezondheidsproblemen vervroegd met pensioen via de VUT of een andere regeling. De werknemers die doorwerkten tot de AOW-leeftijd hadden een relatief laag risico op arbeidsongeschiktheid. Dit wordt het ‘healthy worker effect’ genoemd. Nu dergelijke regelingen zijn afgeschaft, neemt de invloed van het ‘healthy worker effect’ af en stijgt de gemiddelde instroomkans voor oudere werknemers geleidelijk. 

Sterke daling WW-uitkeringen 

De economische vooruitzichten worden steeds rooskleuriger. Het aantal WW-uitkeringen neemt daardoor snel af. In juli 2017 waren er 100.000 minder lopende WW-uitkeringen dan begin 2016. Ook de instroom in de WW bevindt zich op een veel lager niveau. In 2017 wordt een instroom van 395.000 nieuwe WW-uitkeringen verwacht. Dit is bijna 20% minder dan in 2016. Vergeleken met 2014, het hoogtepunt van de crisis, is de instroom van nieuwe WW-uitkeringen met ruim 200.000 afgenomen. Echter, hoewel het economisch weer goed gaat,  zijn de WW-aantallen nog lang niet op het niveau van voor de economische crisis.  

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten