Langdurig zieke werknemers en eigenrisicodragerschap voor de WGA

geplaatst op 18 april 2017

UWV Kennisverslag (UKV) 2017-3 onderzoekt de verschillen in ervaren re-integratieactiviteiten en de re-integratieresultaten voor zieke werknemers binnen de eerste twee ziektejaren, vergeleken tussen eigenrisicodragers voor WGA en publiek verzekerden WGA.

Uitkomsten onderzoek

In het onderzoek van UWV Kennisverslag 2017-3 is gekeken naar de situatie van werknemers die tenminste negen maanden ziek waren. Onderzocht is de kans op tenminste gedeeltelijke werkhervatting binnen 1 jaar, dan wel 1,5 jaar na ziekmelding, de duur van het ziekteverzuim en de verwachtingen omtrent WIA-aanvraag bij 1,5 jaar ziekte. Er is op geen van deze onderwerpen een verschil gevonden tussen werknemers van eigenrisicodragers voor de WGA en werknemers van publiek verzekerde werkgevers.
Werkgevers van zieke werknemers hebben een belangrijke rol in het verminderen van ziekteverzuim en WIA-instroom. Ongeacht het eigenrisicodragerschap zijn de werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratieactiviteiten voor langdurig zieke werknemers (Wet verbetering poortwachter). In het onderzoek is ook in kaart gebracht welke re-integratieactiviteiten langdurig zieke werknemers ervaren en hoe ze deze beoordelen. Er wordt geen verschil geconstateerd tussen werknemers van eigenrisicodragers en werknemers van publiek verzekerden voor de WGA met betrekking tot de tevredenheid van de re-integratie activiteiten.

Het beleid rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid heeft als doel om het ziekteverzuim en het beroep op een arbeidsongeschiktheidsuitkering zo veel mogelijk te beperken. De mogelijkheid om voor eigenrisicodragerschap voor de WGA te kiezen is onderdeel hiervan; werkgevers hebben als eigenrisicodrager een groter financieel belang bij het voorkomen van WGA instroom. Andere belangrijke pijlers zoals bijvoorbeeld de loondoorbetalingsverplichting en de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter, werken op zowel eigenrisicodragers alsook publiek verzekerde werkgevers in gelijke mate.

Maandelijkse uitgave van UWV Kennisverslag

Als onderdeel van het UWV Kennisverslag (UKV) publiceert UWV iedere maand een artikel van een van de kennisspecialisten van UWV. Geïnteresseerden kunnen via de e-mail-alert direct op de hoogte worden gebracht van de nieuwe publicatie die staat op uwv.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten