Klijnsma presenteert resultaten twee-meting banenafspraak

geplaatst op 30 juni 2017

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eerder vandaag de resultaten van de twee-meting van de banenafspraak gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De resultaten van eind 2016 laten zien dat in totaal 22.554 banen zijn gerealiseerd ten opzichte van de nul-meting van 1 januari 2013, terwijl 20.500 banen de doelstelling was. De sector overheid blijft echter achter bij de gestelde norm.

In het Sociaal Akkoord van april 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat er tot eind 2025 in totaal 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking, 100.000 banen in de sector markt en 25.000 banen in de sector overheid. Dat is vastgelegd in de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Elk jaar wordt gemeten in hoeverre deze afspraken zijn gerealiseerd in aanloop naar 2025.

Twee-meting

Uit de twee-meting blijkt dat de sector markt de afspraken voor eind 2016 (14.000 extra banen) ruimschoots heeft gehaald. Er zijn er 18.957 gerealiseerd. De sector overheid blijft achter bij de gestelde norm (6.500 extra banen): in die sector zijn er volgens de twee-meting 3.597 extra banen gecreëerd.

Quotumheffing

Klijnsma geeft in haar brief aan dat het kabinet het traject heeft ingezet om de quotumheffing voor de sector overheid te kunnen activeren. Onderdeel van dit traject is dat het kabinet zal overleggen met de gemeenten en de sociale partners. Het kabinet zal de uitkomsten van deze gesprekken bij de besluitvorming betrekken.

Lees de brief van staatssecretaris Klijnsma

Vragen en antwoorden bij de rapportages banenafspraak

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten