U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Daling van nieuwe WW-uitkeringen in eerste vier maanden van 2016

geplaatst op 12 juli 2016

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in de eerste vier maanden van 2016 met 12% gedaald vergeleken met de eerste vier maanden van 2015. Het aantal nieuwe WIA-uitkeringen is met 12% toegenomen. Begin dit jaar heeft UWV van het ministerie aanvullend budget gekregen om 10.000 extra herbeoordelingen te kunnen verrichten. Dit valt te lezen op de verantwoordingssite van UWV, waar vandaag informatie is gepubliceerd over de eerste vier maanden van 2016.

Het aantal lopende WIA-uitkeringen is met 10% verder gestegen, de instroom is groter dan de uitstroom. Dat is volgens verwachting. De WIA bestaat nu tien jaar en is als wet nog steeds in opbouw. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam met 8% toe. Dit is een effect van de invoering van de inkomstenverrekening van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015. Uitkeringen worden sindsdien pas beëindigd wanneer vaststaat dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten. Daarnaast behouden mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW. Hierdoor loont het voor mensen met een WW-uitkering om te werken, maar worden ze nog wel als ontvanger van een WW-uitkering geregistreerd.

Tijdige betaling

Om inkomstenverrekening mogelijk te maken, is de uitvoering van de WW veranderd. Een werkloze krijgt zijn WW-uitkering betaald nadat over de voorafgaande maand een inkomstenopgave is ingediend. De verwerking van de inkomstenopgaven veroorzaakt aan het begin van iedere maand druk op de systemen en een forse werkdruk. UWV betaalt binnen tien dagen na ontvangst van de inkomstenopgaven de WW-uitkering uit. In de eerste vier maanden van 2016 lukte dat in 95% van de gevallen.

Extra capaciteit herbeoordelingen

Begin dit jaar heeft UWV met SZW afspraken gemaakt over het aantal sociaal-medische beoordelingen dat dit jaar moet worden uitgevoerd. Afgesproken is dat voorrang wordt geven aan herbeoordelingen en WIA-claimbeoordelingen. SZW heeft extra budget beschikbaar gesteld om in 2016 10.000 extra sociaal-medische herbeoordelingen te kunnen verrichten. Hiermee kan de werkvoorraad verkleind worden, in de wetenschap dat het totaal aantal uit te voeren herbeoordelingen voorlopig jaarlijks blijft toenemen.

Meer vacatures

In de eerste vier maanden van dit jaar staan er 134.000 meer vacatures op Werk.nl dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. In de eerste vier maanden van 2016 gebruikte gemiddeld 94,4% van de klanten tijdens de WW-periode de ondersteuningsdiensten van Werk.nl, zoals webinars en trainingen. Werkgevers bekeken per maand gemiddeld 1,2 miljoen keer een cv.

Persoonlijke dienstverlening

UWV voert een nieuw dienstverleningsmodel WW in waarbij de bestaande online dienstverlening wordt gecombineerd met een meer persoonlijke benadering. WW’ers met een verhoogd risico op langdurige werkloosheid worden uitgenodigd voor een gesprek, waarna wordt vastgesteld of en welke aanvullende dienstverlening nodig is. Of WW’ers een verhoogd risico hebben op langdurige werkloosheid wordt bepaald met behulp van een vragenlijst, de Werkverkenner. Streven is dat in het derde kwartaal van 2016 alle UWV-vestigingen voor nieuwe WW’ers gebruikmaken van het nieuwe dienstverleningsmodel. Voor 2017 ontvangt UWV extra budget voor deze dienstverlening. 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten