Betaling WW-uitkering

Wie vanaf 1 juli 2015 recht heeft op een WW-uitkering, heeft te maken met een nieuwe betalingssystematiek. De WW-uitkering wordt niet meer per 4 weken betaald, maar per kalendermaand. De betaling van de WW-uitkering vindt plaats na afloop van de kalendermaand. Eerst geven klanten met de Inkomstenopgave door wat ze in de voorgaande maand hebben verdiend. Daarna wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld en betaalt UWV de WW-uitkering binnen 3 tot 10 werkdagen uit.