Realisatie UWV Informatieplan

Het moderniseren en vernieuwen van ons ICT-landschap zal de komende jaren veel van ons vragen. Op een aantal terreinen zijn de wijzigingen zo groot en complex dat het noodzakelijk is om een tijdelijke beleidstemporisering af te spreken. Dit betekent dat er gedurende een periode op een specifiek terrein geen nieuwe beleidswijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Er staat dan ook nog het nodige op de rails, zoals de verdere aanpak van onze uitkeringssystemen na de succesvolle afronding van 1UBO AW (één uniforme betaalomgeving voor de arbeidsongeschiktheidswetten) in het afgelopen jaar. Er is ook ruimte om trajecten te starten die ons ICT-landschap voor de lange termijn op onderdelen fundamenteel moderniseren en vernieuwen. Wij werken de komende jaren aan de vervanging van enkele kernsystemen van onze re-integratiedienstverlening en onze sociaal-medische dienstverlening.

Naast de grootschalige modernisering en vernieuwing van ons ICT-landschap, werken we de komende jaren ook aan het implementeren van (generieke) wet-en regelgeving zoals de Wet Generieke Digitale Infrastructuur, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). 

We willen werken aan zowel het realiseren van de ambities die zijn vastgelegd in het regeerakkoord als aan het toekomst vast maken van onze dienstverlening. De omvang van de totale veranderopgave is dermate groot dat deze onvermijdelijk leidt tot keuzes en prioritering. SZW en UWV blijven met elkaar in gesprek over het tempo en het moment van invoering van nieuwe wet-en regelgeving zodat deze het beste afgestemd kan worden op de totale veranderopgave.

Lees het UWV Informatieplan 2019-2023