Het UWV Informatieplan

UWV wil meerjarig investeren in stabiliteit, continuïteit, vereenvoudiging en modernisering van het ICT-landschap. Hierbij is het doel om de continuïteit van dienstverlening aan klanten te borgen en op hoger niveau te brengen. De omvang van de veranderopgave is dermate groot dat deze onvermijdelijk leidt tot keuzes en prioritering. SZW en UWV blijven met elkaar in gesprek over het tempo en het moment van invoering van nieuwe wet- en regelgeving zodat deze het beste afgestemd kan worden op de totale veranderopgave.

Jaarlijks stelt UWV een UWV Informatieplan (UIP) op. Dit is een meerjarenplan dat onze ambities, prioritering en concrete activiteiten voor de komende jaren op het gebied van Informatievoorziening (IV) weergeeft. Ieder jaar wordt dit UIP geactualiseerd op basis van nieuwe wensen, inzichten en behoefte binnen en buiten UWV. Enerzijds biedt het UIP ons een goed instrument om UWV-breed keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Anderzijds kunnen we via het UIP de buitenwereld (SZW, Tweede Kamer, stakeholders, media) goed meenemen in onze koers. Binnen UWV geeft het informatieplan richting aan de veranderingen, de projecten die opgestart worden en de keuzes die hierin gemaakt worden. Het UIP komt mede tot stand op basis van de afzonderlijke divisie- en domeinplannen. Het UIP wordt jaarlijks met het UWV-jaarplan aan SZW aangeboden. SZW verzendt deze vervolgens in december naar de Tweede Kamer. De voortgang op het UIP, wat dit betekent voor het tempo en het moment van invoering van nieuwe wet- en regelgeving vormt een terugkerend onderwerp van gesprek met SZW.

Klik hier voor het UIP 2021-2025 (pdf, 3 MB)