Het UWV Informatieplan

UWV wil meerjarig investeren in stabiliteit, continuïteit, vereenvoudiging en modernisering van het ICT-landschap. Hierbij is het doel om de continuïteit van dienstverlening aan klanten te borgen en op hoger niveau te brengen. De omvang van de veranderopgave is dermate groot dat deze onvermijdelijk leidt tot keuzes en prioritering. SZW en UWV blijven met elkaar in gesprek over het tempo en het moment van invoering van nieuwe wet- en regelgeving zodat deze het beste afgestemd kan worden op de totale veranderopgave.

In 2016 hebben we daarom in nauwe afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een integraal meerjarig ICT-plan opgesteld: het UWV Informatieplan (UIP) 2020-2024. Met dit plan geven we inzicht  in wat we nodig hebben en wat we kunnen doen om onze ICT en daarmee ook onze dienstverlening toekomstbestendig te maken. 

We zullen keuzes moeten maken omdat we niet alles tegelijkertijd kunnen doen. Projecten gericht op stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging geven we daarom de hoogste prioriteit.