Participatiewet

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong tot één regeling samen. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) aan werk. De uitvoering ligt grotendeels bij de gemeente. UWV blijft verantwoordelijk voor de Wajong, die sinds 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk is voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben.

De Participatiewet is aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer en ingegaan op 1 januari 2015. De Wsw wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. De indicering door UWV stopt, wel blijven de herindicaties bestaan voor mensen die al werken met indicatie.

Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten