Wajong blijft bij UWV

Wajongers die voor 1 januari 2015 een Wajong-uitkering hebben ontvangen, vallen onder verantwoordelijkheid van UWV. Wij zijn verantwoordelijk voor een herindeling van deze Wajongers. Op basis van de dossiers verdelen we Wajongers in 2 groepen: mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en mensen die wel arbeidsvermogen hebben. Per 1 januari 2015 is de Wajong alleen nog toegankelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. We informeren de doelgroep hierover tot en met 2017. Indien een Wajonger het niet eens is met de beslissing van UWV, kan hij of zij een herbeoordeling aanvragen.

Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, behouden hun uitkering van 75 procent van het wettelijk minimumloon. De uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen wordt mogelijk verlaagd naar 70 procent van het wettelijk minimumloon op 1 januari 2018.

UWV heeft extra budget gekregen voor de activering van Wajongers die onder de oude Wajong vallen en van wie wordt vastgesteld dat ze arbeidsvermogen hebben. Wajongers en mensen op de wachtlijst van de Wsw krijgen de eerste jaren prioriteit bij de toeleiding naar banen bij reguliere werkgevers (‘banenafspraak’). De wet wordt binnen 6 jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd, zodat er inzicht komt in de doeltreffendheid en de effecten van de wet. Via monitorrapportages wordt de Tweede Kamer periodiek geïnformeerd over de uitvoering en resultaten. Tussentijdse evaluaties zijn voorzien in 2017 en 2019. De wettelijke evaluatie van de Participatiewet volgt in 2020.