Doelgroepregister

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Het register bevat de volgende gegevens: een BSN, een grondslag voor opname in het register (Wajong, Wsw, WIW, ID en Participatiewet), een begindatum en een einddatum. Werkgevers, personen die tot de doelgroep behoren en gemeenten kunnen digitaal zien welke BSN's zijn opgenomen in het doelgroepregister.

Het doelgroepregister wordt ook gebruikt om te beoordelen of de banengroei in lijn is met de banenafspraak. Het ministerie SZW rapporteert hier jaarlijks over.

Bekijk het overzicht.


(pdf, 508 kB)