Banenafspraak

Op 11 april 2013 hebben sociale partners en het kabinet een sociaal akkoord gesloten om de economie en arbeidsmarkt te versterken, zodat zoveel mogelijk mensen een eerlijke kans krijgen op werk en economische zelfstandigheid. Onderdeel van het sociaal akkoord is het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De arbeidsparticipatie van deze mensen blijft achter. Hierin willen de sociale partners en de overheid verandering brengen.

Sociale partners en kabinet hebben daarom afgesproken dat werkgevers, zowel van markt als overheid, zich inspannen om tussen 2014 en 2026 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit heet de banenafspraak. Het gaat dan om het creëren van 125.000 banen.