Register eerste aanvraagperiode NOW

geplaatst op 10 juli 2020

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert UWV een register NOW. Hierin staan gegevens van bedrijven die in de eerste aanvraagperiode NOW een voorschot op de tegemoetkoming hebben ontvangen.

Waarom dit register?

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. De overheid wil zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld. In de regeling NOW staat daarom dat werkgevers die NOW aanvragen, instemmen met publicatie van bepaalde gegevens.

Welke gegevens staan in het register NOW?

Van de bedrijven die in de eerste aanvraagperiode NOW hebben ontvangen, staan in het register de volgende gegevens:

  • de bedrijfsnaam;
  • de vestigingsplaats;
  • het verstrekte voorschotbedrag.

Het register is een momentopname. Op dit moment staan alleen de voorschotbedragen in het register opgenomen. Het register wordt na afronding van de definitieve berekening van de subsidie van alle werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de betreffende aanvraagperiode, aangevuld met de definitieve bedragen. Hierdoor ontstaat op dat moment een gecombineerd register van voorschotten en definitief vastgestelde bedragen. De definitieve bedragen kunnen afwijkend zijn van voorschotbedragen. Wij streven ernaar dit gecombineerde register in juni 2022 te publiceren. Extra tussentijdse wijzigingen bovenop deze update zijn niet mogelijk. Aan het register kunnen geen rechten worden ontleend.

Het register wordt periodiek geὔpdatet. Extra tussentijdse wijzigingen bovenop deze updates zijn niet mogelijk. Een eventuele verwijdering van een bedrijf uit het register wordt pas zichtbaar bij de eerstvolgende update.

Bekijk het register van de eerste aanvraagperiode NOW (pdf, 10 MB)

Onderstaand vindt u het register als XLSX-bestand. Het gebruik, hergebruik en of downloaden van de gegevens in dit bestand komen voor eigen rekening en risico. UWV neemt geen verantwoordelijkheid voor de bewerkingen die hierop worden gedaan en ook kunnen aan de bewerkingen geen rechten ontleend worden. Door UWV zullen geen uitspraken gedaan worden over de bewerkingen of de conclusies die hieruit getrokken worden.

Bekijk hier het XLSX-bestand van het register van de eerste aanvraagperiode (xlsx, 5 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten