Leven lang ontwikkelen

Voor de toekomst van uw medewerkers is het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijven zij wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. Onder de noemer een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ neemt scholing daarom een belangrijke plek in bij de overheid. UWV ondersteunt dat beleid en adviseert u over de mogelijkheden. Maakt u gebruik van de NOW-regeling? Dan moet u uw werknemers stimuleren aan scholing te doen. Met de ‘NL leert door’ subsidieregeling kunnen zij kosteloos scholing volgen.

Bekijk de mogelijkheden