Voor veel zorgaanbieders is de continuïteitsbijdrage nog niet definitief vastgesteld, terwijl deze wel meetelt als omzet voor de NOW. Werkgevers die NOW hebben aangevraagd, hebben eerst een voorschot ontvangen op basis van een geschat omzetverlies. Het uiteindelijke bedrag waar werkgevers recht op hebben wordt berekend aan de hand van onder andere het daadwerkelijke omzetverlies dat de werkgever heeft gehad over de betreffende periode. Deze informatie moeten werkgevers doorgeven via het aanvragen van de definitieve berekening NOW. De deadline voor het aanvragen van de definitieve berekening voor de eerste aanvraagperiode NOW (maart – mei 2020) is 31 oktober 2021. 

Voor veel werkgevers in de zorg geldt, dat de continuïteitsbijdrage voor deze datum nog niet bekend is. Voor deze werkgevers kan UWV dus nog geen definitieve tegemoetkoming NOW berekenen. Onderstaand wordt uitgelegd hoe UWV de definitieve berekening NOW afhandelt voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de continuïteitsbijdrage. 

Werkgevers ontvangen een persoonlijke brief 
Werkgevers waarvan bij UWV bekend is dat zij zowel NOW als de continuïteitsbijdrage hebben aangevraagd, ontvangen uiterlijk 12 oktober een brief van UWV. Werkgevers die per 12 oktober geen brief hebben ontvangen, maar wel de NOW en de continuïteitsbijdrage hebben aangevraagd, worden verzocht contact op te nemen met UWV Telefoon NOW op 088 - 898 20 04. 

Als u nog geen definitieve berekening NOW heeft aangevraagd 
Het is belangrijk dat u uiterlijk 31 oktober 2021 een definitieve berekening NOW aanvraagt bij UWV. Ook als u de definitieve continuïteitsbijdrage nog niet heeft ontvangen. Doet u dit niet dan moet u uw volledige voorschot terugbetalen. Als uw continuïteitsbijdrage nog niet is vastgesteld berekent u uw omzetverlies met uw voorlopige continuïteitsbijdrage. Heeft u een accountants- of derdenverklaring nodig en is uw continuïteitsbijdrage nog niet definitief? Laat deze pas opstellen als uw continuïteitsbijdrage definitief is. U hoeft deze nog niet mee te sturen met uw aanvraag. Geef in het aanvraagformulier aan dat u deze niet meestuurt. De melding dat uw aanvraag dan wordt afgewezen, kunt u negeren. 

Als u al een definitieve berekening NOW heeft aangevraagd 
Als u al een aanvraag heeft gedaan dan hoeft u niets te doen. Mogelijk heeft u ook al een brief met de beslissing op uw aanvraag ontvangen, ook in dat geval hoeft u niets te doen. Mocht u al een betalingsregeling hebben afgesproken met UWV dan blijft deze gelden. 

Na het aanvragen van een definitieve berekening NOW 
UWV kan pas verder met het afhandelen van de definitieve berekening als de definitieve continuïteitsbijdrage voor alle werkgevers is vastgesteld. In de komende maanden zult u deze definitieve continuïteitsbijdrage ontvangen. UWV bespreekt met Zorgverzekeraars Nederland hoe ze met uw definitieve continuïteitsbijdrage, uw definitieve berekening NOW afhandelen. UWV neemt contact met u op wanneer er meer bekend is hierover. Houd er rekening mee dat dit een aantal maanden duurt. U hoeft tot die tijd niets te doen.