UWV Magazine Online - Archief


Maart 2021 

mrt 2021 publiek privaat

Publiek-private samenwerking

UWV en private partijen werken jaren samen om mensen (sneller) aan werk te helpen. Zo ontstaan nieuwe kansen, wordt de mismatch op de arbeidsmarkt kleiner en neemt de inclusiviteit op de arbeidsmarkt toe.

Lees artikel (pdf, 3 MB)

mrt 2021 WOO

Alles over de Wet Open Overheid (WOO)

Meer transparantie door actieve openbaarmaking; dat is de inzet van de Wet open overheid (Woo), die nu bij de Eerste Kamer ligt. De wet zal naar verwachting veel impact hebben op de informatiehuishouding van het Rijk, overheden en gemeenten.

Lees artikel (pdf, 2 MB)

Februari 2021

feb 2021 maatwerkplaatsen

Maatwerkplaatsen

Maatwerk is een term die in overheidskringen breed wordt omarmd. Het komt namelijk regelmatig voor dat burgers door wet- en regelgeving tussen wal en schip raken. Daar hebben uitvoeringsinstanties als UWV en SVB iets op verzonnen.

Lees artikel (pdf, 1 MB)

feb 2021 vaststelling

Hoe staat het met de definitieve NOW-berekeningen?

Nog voor de zomer van 2020 begon UWV met de voorbereidingen voor de definitieve berekening van de eerste aanvraagperiode NOW. Werkgevers wordt ruim de tijd gegund om het teveel aan wat zij aan voorschot hebben ontvangen, terug te betalen.

Lees artikel (pdf, 1 MB)

Januari 2021

feb 2021 bredere dienstverlening

Bredere dienstverlening aan burgers

Eén van de belangrijkste missies van bestuursvoorzitter Maarten Camps? Dat UWV klaarstaat voor iedereen die – ander – werk zoekt. ‘Dat gaat dus verder dan alleen de mensen die een uitkering bij ons aanvragen.’

Lees artikel (pdf, 2 MB)

jan 2021 stap voor stap

Stap voor STAP

Op 1 januari 2022 moet de regeling STAP-budget klaar zijn voor gebruik, in een geheel nieuw op te zetten organisatieonderdeel van UWV. Wat is STAP precies en hoe verlopen de voorbereidingen voor de uitrol?

Lees artikel (pdf, 1 MB)

jan 2021 persoonlijke dienstverlening

Persoonlijke en waardevolle dienstverlening

UWV wil graag dat de klant zijn eigen communicatiekanaal kan kiezen. Met de omnichannel-benadering zet de organisatie een stap in de goede richting. ‘Primair voor ons blijven het gebruiksgemak van de kanalen en de tevredenheid van de klant.’

Lees artikel (pdf, 2 MB)

December 2020

dec 2020 team corona 2

Team Corona

Onder leiding van het ministerie van VWS komt het C-support team regelmatig bij elkaar. Een team van artsen en andere deskundigen brengt in kaart hoe mensen worden getroffen door corona.

Lees artikel (pdf, 2 MB)

dec 2020 harmonisatie Wajong

Harmonisatie WAJONG

Halverwege 2020 ging de Eerste Kamer akkoord met de wijzigingen in de Wajong. De studieregeling voor Wajongers veranderde per 1 september, de rest van de aanpassingen gaat per 1 januari 2021 in.

Lees artikel (pdf, 2 MB)

dec 2020 pilots inclusie

Pilots inclusie

Liefst zeven pilots telt het project ‘technologie voor inclusie’, dat in 2018 ontstond met subsidie van UWV. Welke technologieën zijn daarbij ingezet? In hoeverre bieden de pilots kansen voor mensen met een arbeidsbeperking?

Lees artikel (pdf, 1 MB)

November 2020

nov 2020 keurmerk MVO

Verantwoorde bedrijfsvoering

UWV heeft wederom het MVO-keurmerk in de wacht gesleept. Ieder jaar wordt de bedrijfsvoering getoetst op basis van 33 indicatoren.

Lees artikel (pdf, 4 MB)

nov 2020 parlementair onderzoek

Eindrapport in de maak

De openbare verhoren in het onderzoek naar het functioneren van uitvoeringsinstanties zitten erop. Wanneer kunnen we het eindrapport verwachten? En wat zijn de ervaringen van deelnemers aan de hoorzittingen?

Lees artikel (pdf, 4 MB)

nov 2020 schulden problematiek

Schuldenproblematiek

De cijfers spreken voor zich. In Rotterdam ligt de gemiddelde schuld van mensen die aankloppen bij de gemeente tussen de 15 en 30 duizend euro. Maar niet alleen daar speelt het probleem. Een overzicht van initiatieven om dit landelijke probleem aan te pakken.

Lees artikel (pdf, 3 MB)

Oktober 2020

okt 2020 hulp mensen op de armoedegrens

Hulp voor mensen op de armoedegrens

Zo’n 8 procent van de huishoudens in Nederland leeft volgens het CBS op of onder het sociaal minimum. De Cliëntenraad UWV Limburg helpt deze groep in hun regio door ze te wijzen op speciale regelingen.

Lees artikel (pdf, 2 MB)

okt 2020 stilte voor de storm

Stilte voor de storm

Vooralsnog is de oplopende werkloosheid minder heftig dan gevreesd, maar de prognose is dat het aantal WW-aanvragen de komende maanden flink zal oplopen. Hoe vangt UWV deze toestroom op? Welke voorbereidingen worden getroffen?

Lees artikel (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten