Het hoge percentage is een belangrijke ‘succesmaat’ omdat de STAP-regeling juist dát doel heeft: meer middelbaar en lager opgeleiden de kans geven zich te scholen. Peter: ‘STAP vervangt de belastingaftrek voor studiekosten. Omdat je die moest kunnen voorschieten en überhaupt in staat moest zijn om een belastingaanvraag in te dienen, maakten vooral hoger opgeleiden van die regeling gebruik.’

80.000 aanvragers

Het streven van UWV is om de aanvraag voor een STAP-budget (STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie) voor de burger zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken. Peter: ‘Dat doen we heel goed, denk ik.’ Sinds 1 maart, de start van de regeling, hebben 80.000 mensen een STAP-budget van gemiddeld 800 euro gekregen.

Eenvoud voor de burger betekent complexiteit voor UWV, zegt Peter. ‘Er zit een hele wereld achter.’ Het volledige STAP-proces wordt uitgevoerd door een speciale unit in Leeuwarden. Daar werken sinds september vorig jaar 105 mensen waarvan twee derde buiten UWV afkomstig is. ‘De keuze voor Friesland was een bewuste, UWV wil een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Dat is gelukt en daar zijn we trots op. De nieuwe collega’s zijn ontzettend blij met de kans en wij met de enorm diverse populatie van gemotiveerde en deskundige medewerkers.’

Problemen opgelost

De techniek voor het aanvragen is inmiddels verbeterd dankzij een aantal wijzigingen ‘aan de achterkant’ van het systeem. Bij de eerste aanvraagperiode ontstond nog een lange wachtrij. ‘De regeling bleek een waanzinnig succes. Voor tien uur stonden er al enkele tienduizenden mensen in de wacht, veel meer dan we hadden verwacht.’ Bij de tweede periode, die op 2 mei startte, waren die problemen opgelost. ‘We hadden alleen de pech dat het netwerk bij onze samenwerkingspartner DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, red.) eruit lag. Daar hebben aanvragers even hinder van ondervonden, daarna verliep alles vlekkeloos. In 36 uur tijd was het budget voor de tweede periode op en waren er 44.000 aanvragen binnen. Binnen vijf dagen waren die allemaal verwerkt.’

Nieuwe aanvraagperiode

Op 1 juli start de derde aanvraagperiode. Hoe die zal verlopen, is nog ongewis, zegt Peter. ‘We hebben geen historische gegevens omdat het een nieuwe regeling is. We verwachten wel een groot aantal aanvragen omdat veel opleidingen in de periode tussen september en december van start gaan. De techniek staat in ieder geval als een huis.’

Niet digivaardigen bereiken

De komende tijd zal UWV veel tijd en energie steken in het bereiken van juist de ‘kwetsbaren’ op de arbeidsmarkt. ‘Mensen die zelf niet in staat zijn om een STAP-aanvraag te doen, bijvoorbeeld omdat ze niet digivaardig zijn, kunnen ondersteuning krijgen bij een Werkplein. De vraag is alleen: hoe krijg je ze daar naartoe? Via onder meer Leerwerkloketten, regionale mobiliteitsteams en bibliotheken willen we hen op STAP attenderen. De deur staat de hele dag wagenwijd voor ze open.’

Bekijk ook de infographic STAP in UWV Magazine(pdf, 4 MB)