De gevolgen van de coronacrisis strekken zich ook uit tot arbeidsparticipatie van de groepen waar deze monitor zich op richt. Vergeleken met de ontwikkeling op de totale arbeidsmarkt is de arbeidsparticipatie van de groepen arbeidsbeperkten in 2020 relatief sterk gedaald. Voor de totale Nederlandse bevolking lag de participatie in december 2020 0,5% lager dan eind december 2019. Bij de vier groepen arbeidsbeperkten waarop deze monitor zich richt, was de daling met tussen -1,9 en -4,0% duidelijk groter.

Sinds maart 2021 laat de arbeidsparticipatie van de meeste groepen weer een herstel zien (in lijn met het herstel van de arbeidsmarkt). Alleen bij de groep volledig arbeidsongeschikten in de WGA is daar geen sprake van. Het herstel is het sterkst bij de Participatiewetters die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak. Daar is het aandeel werkenden inmiddels hoger dan voor de coronacrisis.

De groepen die UWV in de monitor volgt, werken naar verhouding vaak in tijdelijke dienstverbanden en als uitzendkracht. De rode draad in de ontwikkeling van hun arbeidsparticipatie tijdens de coronacrisis lijkt te zitten in de mate waarin de verschillende groepen werken in tijdelijke dienstverbanden. Hoe groter het aandeel mensen met een tijdelijk dienstverband, hoe sterker de terugval in 2020 en hoe sterker het herstel in de eerste helft van 2021.

Meer weten?

Bekijk hier de Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2021.