Een voorbeeld. Een vrouw was lang werkzaam geweest in de detailhandel. Door privéomstandigheden was zij werkloos geraakt en het lukte haar maar niet om een nieuwe baan te vinden. Het einde van de WW-periode raakte in zicht, de Bijstand kwam in zicht. ‘We hebben haar toen opnieuw uitgenodigd voor een gesprek en gesproken over haar vaardigheden en haar wensen,’ zegt Nora al Shakarchi. ‘Zij beschikte over uitstekende sociale vaardigheden en samen hebben we toen de lijst met overstapberoepen doorgenomen die aansloten bij haar competenties. Uiteindelijk leidde dat tot een baan bij de klantenservice van een zorgverzekeraar.’

Het is één van de vele voorbeelden die illustreren dat extra dienstverlening aan de groep MAX-WW loont. ‘We zetten nog een keer alles op alles om te laten zien wat de mogelijkheden zijn, ook voor iemand van wie de WW bijna is afgelopen. Je geeft ze als het ware een extra zetje,’ vult Lindsey Pallandt aan. Dat zetje geeft UWV niet alleen, ook andere partijen worden erbij betrokken. Zo werkt UWV in de regio Midden-Limburg samen met Werk.Kom, dat ondersteunende dienstverlening biedt in de vorm van onder meer bemiddeling en trainingen, en ook aanwezig is op onze informatiebijeenkomsten. Uiteraard staan we in nauw contact met onze UWV-collega’s, onder wie specialisten in competentietesten en trainingen, de adviseurs van Werkgeversdienstverlening –die intensief contact hebben met regionale werkgevers-, met de gemeenten in de regio en met de Regionale Mobiliteitsteams. Uit onderzoek is gebleken dat hoe beter de samenwerking met andere partijen voorloopt, des te groter de kans is dat een Max WW’er alsnog een baan vindt.

Al Shakarchi: ‘Bij elke gemeente hebben we een eigen contactpersoon voor de groep personen die aan het einde zit van hun WW-periode. We zijn bijvoorbeeld nu aan het onderzoeken hoe de gemeentelijke dienstverlening kan worden ingezet voor deze groep, die formeel dan nog onder UWV valt. Het draait immers niet wie op welk moment voor wie verantwoordelijk is, het draait om de klant.’ Een ander project dat in de steigers staat is het ontwikkelen van animatiefilmpjes waarin zowel UWV als Werk.Kom en de gemeenten aangeven wat de mogelijke consequenties zijn van overgang van de WW naar Bijstand, maar ook welke dienstverlening beschikbaar is. Die informatie wordt ook vermeld op een speciaal voor de Max-WW ontwikkelde menukaart, die weer gekoppeld is aan een webinar. Pallandt: ‘Ik zou ze bijna vergeten, maar er is natuurlijk ook een groep mensen die werkloos zijn geraakt na een kort dienstverband en dus maar kort WW ontvangen. Voor corona spraken we die direct persoonlijk, nu worden ze gebeld en leggen we uit wat wij hun te bieden hebben. Al met al is dat best veel. En het mooie is dat de praktijk leert dat het ook werkt. In onze regio is het aantal mensen dat van de WW doorstroomt naar de Bijstand echt minimaal. Dit bewijst dat onze aanpak z’n vruchten afwerpt.’