'Op lokaal niveau hebben wij al een heel goed contact met de rayonmanagers, een uitstekend contact zelfs. Maar het is zinvol om ook eens op een andere manier, los van de dagelijkse praktijk, naar de samenwerking te kijken.' UWV en gemeentes hebben hetzelfde probleem, zegt Moti, maar de loketten en de regelingen verschillen. 'We willen allebei mensen uit een uitkering houden. In Rotterdam hebben we te maken met gedecentraliseerde uitvoering van de Participatiewet, terwijl UWV als landelijke organisatie te maken heeft met landelijk beleid. Maar in verband met onder andere aparte budgetten vanuit het Rijk en de AVG mogen we ons niet bemoeien met elkaars klanten.'

Toch heeft de gemeente Rotterdam samen met UWV enkele ‘bypasses’ ontworpen, waardoor ze elkaar van dienst kunnen zijn. 'Een voorbeeld van zo’n bypass is WW@Work, een project waarin gemeente en UWV samenwerken om mensen in de laatste maanden van hun WW-uitkering aan werk te helpen. Zo willen we voorkomen dat ze in de bijstand terechtkomen. Met succes: in de afgelopen jaren hebben we honderden Rotterdammers aan werk geholpen.' Meer mogelijkheden voor zulke bypasses waren dan ook onderwerp van gesprek met de Raad van Bestuur. 'Rotterdamse werkzoekenden die zich willen omscholen, bijscholen of herscholen naar werk waar veel vraag naar is, kunnen een beroep doen op het Rotterdams Scholingsfonds. Het liefst zouden wij dat fonds samenvoegen met fondsen van UWV, maar dat is lastig. UWV kan zijn centrale budget niet decentraliseren. We kunnen wel gebruikmaken van elkaars scholingsaanbod, dat is weer zo’n bypass, maar het blijft een suboptimale oplossing.'

Er gaat al veel goed in de samenwerking tussen UWV en gemeente, meent Moti. 'De regionale mobiliteitsteams, opgetuigd in de coronacrisis, zijn een prachtig voorbeeld van die goede samenwerking. Maar ik zou wel verder willen gaan. Mijn grote wens is een regionaal werkcentrum, waar mensen zonder werk te maken hebben met één loket en één uitvoeringsorganisatie. In de praktijk gebeurt het nu dat mensen Bijstand aanvragen. Die aanvraag wordt verwerkt en dan krijgen ze soms na een paar weken bericht dat ze recht hebben op WW. Dan begint er een nieuw aanvraagtraject bij een ander loket. Een gezamenlijk werkcentrum kan het proces vereenvoudigen en dus ook versnellen en dat is weer van belang voor onze inwoners.'