Technologie en inclusie: het zijn beide onderwerpen die prins Constantijn van Oranje nauw aan het hart gaan. Zo richtte hij bijvoorbeeld samen met zijn vrouw Laurentien Stichting Number 5 op, een stichting die mensen wil verbinden die zich inzetten voor innovatie. Daarmee levert de stichting een bijdrage aan een rechtvaardige, inclusieve en duurzame samenleving.

Waar komt uw maatschappelijke betrokkenheid vandaan?

‘Dit land gaat ons aan het hart. Soms zie je dingen mislopen terwijl de oplossing helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Vaak moet je alleen zorgen dat partijen bij elkaar komen, elkaar beter leren begrijpen. En wij kunnen daarbij dan helpen, omdat we ingangen hebben die andere mensen niet hebben. En je wordt geraakt door de verhalen van de mensen. Dan wil je niet alleen iets voor een individu doen, maar wil je breder kunnen helpen. Wij willen voorkomen dat mensen problemen krijgen door systemen die juist zijn opgericht om die mensen te helpen. Een manier om dat te doen is mensen die buiten dat systeem staan te laten meedenken; zij reflecteren vaak met een frisse blik. Dat idee komt uit de missing Chapter Foundation, waarin Laurentien leden van raden van bestuur hun grootste dilemma’s laat bespreken met kinderen. Die kijken met een heel frisse blik aan tegen situaties die wij – als volwassenen – als grote problemen ervaren.’

U bent ook betrokken bij TechLeap, een initiatief om startups in de technologiesector vooruit te helpen. Kan deze organisatie een rol spelen op het gebied van arbeidsmarkt en inclusie?

‘Het doel van TechLeap is Nederland voorop te laten lopen met bedrijven die in technologie actief zijn. Dat doen we door investeerders, startups en communitybuilders bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld op het thema health-tech. Daarbij bespreken we óók met bedrijven hoe ze een inclusieve bedrijfscultuur kunnen realiseren. In directe zin levert TechLeap geen bijdrage aan het thema inclusieve arbeidsmarkt, maar indirect kunnen wij dit wel doen.

De Coalitie voor Inclusie en Technologie is opgericht om juist wel die rol te vervullen: kennis delen, uitproberen en barrières wegnemen. Wat vindt u van zo’n initiatief?

‘Zo lang de doelstellingen helder en bereikbaar zijn en alle partijen werkelijk gecommitteerd zijn, vind ik het een heel goed idee dat je letterlijk en figuurlijk probeert drempels te verlagen. En bewustwording is essentieel: dat bedrijven zich bewust worden van drempels die mensen op de arbeidsmarkt kunnen ervaren. Daar ligt volgens mij een belangrijke rol voor de Coalitie. Iedere werkgever zou zich moeten realiseren dat de werkvloer een veilige plek moet zijn voor iedereen, waar mensen graag komen. Dat komt ook de arbeidsproductiviteit ten goede. Dit geldt voor grote én voor kleine werkgevers, iedereen kan daaraan bijdragen. Bovendien: door inclusiviteit neer te zetten als structureel onderdeel van een bedrijfscultuur, stimuleer je de technologiebedrijven om technologie te ontwikkelen die een inclusieve arbeidsmarkt ondersteunt.’

Wat verwacht u van een uitvoeringsorganisatie als UWV?

‘Het is mooi dat UWV zelf veel mensen in dienst heeft die onder de banenafspraak vallen, een goed voorbeeld van talk the talk, walk the walk. Ik denk dat UWV misschien, met alle data waar de organisatie over beschikt, ook een rol kan pakken in de omscholing naar de digitale samenleving, waardoor uitval op dat gebied beter voorkomen kan worden.’

Lees het hele interview met Constantijn van Oranje in UWV Magazine(pdf, 4 MB)