Zijn taken als ambassadeur bij UWV zijn divers. 'Om te beginnen moet ik ervoor zorgen dat collega’s überhaupt weten dat er ambassadeurs zijn en dat ze daar terecht kunnen voor vragen over informatieveiligheid en privacy. En meer op de inhoud is het mijn taak bewustzijn te creëren over veilig omgaan met data en het signaleren van potentieel onveilige situaties. Dat kan gaan over ogenschijnlijk kleine dingen. Je gaat koffie halen en laat je scherm openstaan. Terwijl jij weg bent, kan dus iedereen op jouw scherm meelezen. Maar het gaat ook om zaken van structurele aard. Wat mij betreft mogen wel wat meer poorten dicht, ook in onze interne systemen.  Meer poorten dicht betekent minder kans op datalekken. Maar waar trek je de lijn? Dat is zo interessant aan informatiebeveiliging en privacy; er is niet één antwoord in alle gevallen. Bij elk vraagstuk weeg je af: wat betekent dit voor de veiligheid van gegevens en de privacy van klanten? Daar kunnen collega’s voor bij mij terecht.’

Om bekendheid te geven aan het ambassadeurschap en te achterhalen waar de wensen, behoeften en bedreigingen liggen gaat Westrik ook op bezoek bij de divisies van UWV. 'Zo komen mensen steeds gemakkelijker met vragen, bijvoorbeeld over phishing-berichten. Cybercriminelen leren in hoog tempo bij, de trucs worden steeds gehaaider. Een van de grootste uitdagingen in dat kader is het thuiswerken. Op kantoor vraag je sneller even bij een collega of hij ook zo’n vreemde mail gekregen heeft. Thuis zit je alleen, dan is een link snel aangeklikt.' 

Westrik hoopt dat een groter bewustzijn rondom informatieveiligheid en privacy er ook voor gaat zorgen dat collega’s elkaar – als we weer allemaal op kantoor werken - durven aan te spreken op hun omgang met gegevens. 'We moeten ons zelf ook veilig voelen om dataveiligheid te durven bespreken, aangezien het nog weleens een gevoelig thema is.'