'De wereld verandert, en de manier waarop werkzoekenden en werkgevers benaderd willen worden, verandert mee', zegt Pieschel. 'Dat stelt steeds nieuwe eisen aan informatieveiligheid en privacy en hoe wij daar als WERKbedrijf mee omgaan. Onze medewerkers willen het graag goed doen: ze willen veilig werken, maar weten niet altijd hoe.'

Iedere nieuwe UWV-collega volgt tijdens het introductieprogramma trainingen over hoe je in je werk de informatieveiligheid en privacy kunt waarborgen: zo zijn er algemene trainingen over integer werken en specifieke trainingen voor veilig omgaan met gegevens. 'Niet voor elke praktijksituatie is een pasklaar antwoord. Daarom geeft UWV extra aandacht aan het hoe te handelen in verschillende situaties. Dat doen we op verschillende manieren.'

'Zo introduceerden we begin dit jaar bij het WERKbedrijf een aantal KPI’s, verbonden aan informatieveiligheid en privacy. Ieder kantoor moet zich verantwoorden op dat gebied. Ook is er op elk kantoor een ambassadeur IB&P, deze collega is aanspreekpunt en vraagbaak om collega’s te ondersteunen bij vraagstukken over informatieveiligheid en privacy. Daarnaast hebben we in juli een kennistest IB&P geïntroduceerd voor alle medewerkers van het WERKbedrijf. Die test is vooral bedoeld om medewerkers bewust te maken van de kennis die zij al hebben én waar zij nog moeten bijspijkeren.'

'Als laatste hebben we een communicatiecampagne over informatieveiligheid en privacy opgezet. Onderdeel van de communicatiecampagne zijn korte video’s, gebaseerd op klantvragen en casussen uit de dagelijkse praktijk. Een van de video’s gaat bijvoorbeeld over het gebruik van e-mail. Wij willen veilig communiceren met klanten. Voor werkzoekenden gebruiken we bijvoorbeeld de Werkmap, een online omgeving waar onder andere gezocht kan worden naar vacatures, omdat deze alleen met DigiD te benaderen is. Met de video maken we medewerkers nog een keer bewust van nut en noodzaak om de Werkmap te gebruiken en geven we alternatieven als dat niet kan. Met deze communicatiecampagne stimuleren we medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan over hoe het werk én goed én makkelijk én veilig kan worden gedaan. Kijk naar wat jij zelf vindt als het over jouw gegevens zou gaan, dat lijkt me een goed uitganspunt.'