Welke gegevens gebruikt UWV bij het uitvoeren van haar taken?
‘UWV ondersteunt mensen bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is, zorgt UWV snel voor inkomen. Voor de uitvoering van onze taken gebruiken we gegevens uit bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP), Nederlandse Handels Register (NHR) en maken we ook eigen gegevens. Ook werken we samen met partners als de Belastingdienst, DUO, arbodiensten en bedrijfsgeneeskunde, onderwijsorganisaties en (internationale) organisaties in het sociale domein.

Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie zorgvuldig met deze gevoelige gegevens omgaan?
‘Allereerst door ons te houden aan de wetgeving voor het gebruiken van gegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet (over het bewaren van persoonsgegevens) en de Wet Open Overheid (WOO) (openheid richting burgers die vragen hebben over gegevensgebruik). Daarnaast houden we ons aan de voorschriften uit beleidsdocumenten die bepalen hoe wij als organisatie met gegevens om dienen te gaan. Sinds kort heeft UWV een zogenaamd Ethisch Kompas, een richtlijn voor het verantwoord gebruik van gegevens en algoritmen.’

Hoe spelen jullie in op de ontwikkelingen op gebied van data en technologie?
‘We houden de maatschappelijke trends en wensen vanuit de consument nauwlettend in de gaten. Zien we een bepaalde trend die interessant is, dan kijken we hoe we onze data op een andere manier kunnen structureren om met die trend mee te kunnen gaan. Het is dus niet zo dat we nieuwe data nodig hebben, het gaat alleen om een nieuwe manier van werken met dezelfde data. Als datagedreven organisatie wil je meegaan in de trends die spelen, anders zet je jezelf buitenspel. Maar tegelijk moet je er soms voor kiezen om even te wachten of zelfs trends te negeren, met het oog op de gevolgen voor de burger (menselijkse maat). We kennen de wensen om meer waarde uit data te halen en selfservice en datagedreven te willen zijn, maar dit vraagt om een hoger volwassenheidsniveau op gebied van datamanagement en vaardigheden van personeel. Je kunt niet een van deze onderdelen ontwikkelen als de rest niet tegelijk meegaat. Doe je dat wel, dan leveren data geen waarde meer op, maar vormen ze een strop.’ 

Wat merkt de klant van die ontwikkelingen?
‘Ons streven is dat iedereen die gebruikmaakt van onze dienstverlening dit ervaart als een drempelloze klantreis. We hergebruiken zoveel mogelijk bestaande data, om zo de invulling van uitkeringsaanvragen en het vinden van werk te vergemakkelijken en te versnellen. Ook zorgen data voor betere inzichten in oplossingen waarmee we onze klanten kunnen helpen.’