Voordat Martie van de Veer adviseur werd bij het Servicepunt Topsporters van UWV, werkte ze met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat je misschien niet zou verwachten is dat topsporters vaak óók een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij hebben zich tijdens hun sportcarrière vaak alleen maar met hun sport beziggehouden en daardoor ontbreekt het hun aan relevante werkervaring en een recente opleiding. Daar komt nog eens bij dat verreweg de meeste sporters geen dikke bankrekening aan hun sportcarrière overhouden.

Veelzijdige baan

Van de Veer staat hen met raad en daad terzijde bij hun zoektocht naar een nieuwe loopbaan. Maar dat is lang niet het enige dat ze doet, vertelt ze: ‘De ene keer heeft een sportbond een vraag over een tewerkstellingsvergunning voor een sporter uit het buitenland. De andere keer overleg ik met een collega over een voetballer die in het buitenland werkloos is geworden. Dan weer breng ik een sporter in contact met een andere collega in verband met zijn re-integratie. Het is zo veelzijdig. Ik bied extra persoonlijke aandacht en ondersteunende dienstverlening boven op de reguliere dienstverlening van UWV.’ Van de Veer zet zich ook in voor paralympische topsporters, bijvoorbeeld door hen de weg te wijzen naar voorzieningen als een aangepaste auto.

Uitgestelde Spelen

Corona had een flinke impact op Van de Veers werk. Omdat veel internationale toernooien, zoals de Olympische en Paralympische Spelen, werden uitgesteld, zijn de Olympische statussen van sporters verlengd. Anderen konden geen status verwerven, raakten in financiële problemen en meldden zich bij Van de Veer. Ze verwacht binnenkort een nog grotere instroom. ‘De Zomer- en Winterspelen worden vlak achter elkaar gehouden. Veel sporters willen de komende maanden nog één keer vlammen en bezinnen zich dan op hun topsportcarrière. Of ze kwalificeren zich niet en overwegen te stoppen. Als ze dat ook echt doen, begint hun volgende carrière.’