‘De drie punten omvatten het hele proces van beleid naar uitvoering. Ik vind het heel erg belangrijk dat we als uitvoeringsorganisatie al aan de voorkant van het beleidsproces betrokken worden. In ons werk zien wij direct wat de impact is van beleid op burgers. Die kennis kunnen wij benutten door aan de voorkant mee te kijken welke beleidsinstrumenten de meeste kans van slagen hebben. Soms is dat communicatie, maar soms is er echt regelgeving nodig.

Verder is het belangrijk dat iedereen zich realiseert dat het tijd en geld kost om mensen te werven en op te leiden, en ervoor te zorgen dat zij over de juiste spullen beschikken om hun werk goed te kunnen doen. Tenslotte vinden we het belangrijk dat onze medewerkers ruimte hebben voor maatwerk. Bij DJI zien we dat de ene gevangene de andere niet is. Ieders situatie is weer anders. Om hen te helpen op het rechte pad te blijven, is maatwerk nodig. Onze medewerkers hebben daar ruimte voor nodig.

Ook al zijn we als uitvoeringsorganisaties erg verschillend, we hebben toch een gemeenschappelijke behoefte. Dat willen we aan de politiek laten zien en daarom hebben we samen met vier andere uitvoerders dit statement opgesteld. We vertrouwen er op dat onze boodschap daardoor aan zeggingskracht wint. Dat de informateur ons heeft ontvangen bevestigt in mijn ogen dat we daarin een goede keuze hebben gemaakt. Ik hoop dat dit ertoe leidt dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven over de volle breedte verbetert.

Als ik kijk naar het verslag van de informateur zie ik dat onze boodschap overgenomen wordt. Ook in de signalen van het kabinet richting de Tweede Kamer komt dit terug. Ik heb begrepen dat verschillende Kamerfracties inmiddels hebben gevraagd om gesprekken met uitvoerders. Dat zie ik als een kansrijke ontwikkeling. De volgende stap is dat onze boodschap landt in het nieuwe regeerakkoord en dat de politiek het gesprek met ons aangaat. Uiteindelijk zullen we het samen moeten doen: politiek, beleid en de uitvoering.’