‘De vacaturemarkt is de afgelopen maand geëxplodeerd, de coronamaatregelen worden afgebouwd, de werkloosheid blijft dalen en volgens het Centraal Planbureau (CPB) groeit de economie dit jaar en in 2022 met een keurige drie procent. Dat is vier keer goed nieuws,’ zegt Witjes.

Waken voor optimisme

Maar tegelijk waakt hij voor een al te groot optimisme. ‘De steunmaatregelen hebben de arbeidsmarkt tijdelijk verdoofd. Nu de steunpakketten in het vierde kwartaal van dit jaar worden beëindigd, verwacht ik dat werkloosheid toch licht zal oplopen. Niet omdat er ineens tal van bedrijven failliet gaan, maar omdat werkgevers de balans gaan opmaken. Dat zal her en der gaan leiden tot reorganisaties. Bovendien zal het mij niet verbazen als werkgevers, uit angst voor een nieuwe corona-golf, terughoudend zijn met het aannemen van vast personeel.’ 

Desondanks zal de werkloosheid in het tweede kwartaal relatief laag blijven, zo rond de 4%. En daarmee is ook de krapte op de arbeidsmarkt terug. Witjes: ‘Ook dat beeld is vergelijkbaar met eind 2019, toen we al kampten met krapte in sectoren als de bouw, de zorg, ICT en techniek. Daarnaast krijgt een aantal sectoren de komende tijd nog meer te maken met de effecten van de vergrijzing, een thema waar het afgelopen jaar begrijpelijkerwijs weinig aandacht voor was, maar nu weer terug is op de agenda.’ Minder kansrijk acht hij sectoren als de evenementenbranche, catering, de reisbranche en het personenvervoer. ‘Over het algemeen zien we gelukkig dat er minder sectoren zijn die de toekomst somber inzien dan een half jaar geleden,’ zegt Witjes.

Kijk breder 

Het nieuwe normaal is in meerdere opzichten dus vergelijkbaar met het oude normaal wat de arbeidsmarkt betreft. Dezelfde thema’s en dezelfde problemen en kansen in dezelfde sectoren. ‘Net als in 2019 vragen werkgevers in bijvoorbeeld de bouw, de techniek en de zorg zich af waar zij geschikte mensen kunnen vinden. Mijn antwoord is: kijk breder. Houd niet star vast aan die tien harde eisen waar een werknemer aan moet voldoen, maar kijk naar welke competenties de functie vereist. In lijn daarmee is mijn advies aan mensen die hun baan hebben verloren en aan werknemers in sectoren die onder druk staan: verbreed je horizon, werk aan je competenties, weet wat je interesses en kwaliteiten zijn en toets je talenten bij familie, vrienden of (oud)collega’s.’