Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen. Samen moeten ze ervoor zorgen dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan in de eigen of in een andere functie. Een belangrijk moment is de evaluatie na het eerste ziektejaar. Dan moet worden bepaald of het nodig is (ook) een traject richting een nieuwe werkgever in te zetten. De Wet verbetering poortwachter (WVP) biedt zowel de werkgever als de werknemer de mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen. Dit onafhankelijk oordeel van UWV is bedoeld om stagnerende re-integratie vlot te trekken. Het kan werkgevers en werknemers een impuls geven om actief naar oplossingen te zoeken en het re-integratietraject een andere wending te geven. Ze kunnen er ook mee checken of de re-integratie op de goede weg is. Een deskundigenoordeel wordt vaak na ongeveer een jaar ziekte aangevraagd.

Jaarlijks geeft UWV zo’n 11.000 deskundigen-oordelen af. In een recent UWV-Kennisverslag is voor het eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de rol van het deskundigenoordeel in het re-integratieproces en de relatie met de WIA-aanvraag. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers vooral deskundigenoordelen aanvragen over hun arbeids(on)geschiktheid en over passende arbeid. De meeste aanvragen zijn echter afkomstig van werkgevers (in 2019 73%). Zij vragen UWV vooral of de eigen re-integratie-inspanningen voldoende zijn, waarschijnlijk met het oog op de latere toetsing aan de hand van het RIV. Wordt de inspanning als onvoldoende beoordeeld, dan kan UWV immers beslissen om de loondoorbetalingsverplichting met maximaal een jaar te verlengen. Als de re-integratie-inspanningen van de werkgever als voldoende zijn beoordeeld, is de kans op verlenging van de loondoorbetaling relatief klein (5%), als ze onvoldoende zijn bevonden is de kans relatief groot (21%). Na een voldoende als tussenstand gaat het dus een enkele keer later in het traject alsnog mis. En na een onvoldoende worden de tekortkomingen meestal nog tijdig hersteld. Na een deskundigenoordeel volgt vaak (76%) ook een WIA-aanvraag, vooral als de vraag was of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoen.

Bekijk hier het UWV Kennisverslag Deskundigenoordelen.