‘Juist in gevallen waarbij meerdere overheidsorganisaties zijn betrokken, gaat het vaak mis,’ vertelt Frans Weerkamp, projectmanager Raadbaak bij de Nationale ombudsman. ‘De overheid is enorm complex en is daardoor lastig te bereiken voor mensen die de overheid het hardst nodig hebben.’ Om daar verbetering in te brengen komt de ombudsman met de Raadbaak: een platform waar professionals die burgers met een hulpvraag bijstaan, elkaar snel kunnen vinden om kennis, tips en oplossingen uit te wisselen. ‘Zo zorgen we ervoor dat burgers uit de knel komen.’

‘Er is een hoop winst te behalen door te zorgen dat professionals bij overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties beter samenwerken’, stelt Weerkamp. Via de Raadbaak kunnen professionals specifieke cases of signalen met elkaar delen over wat zij in de praktijk tegen komen. Denk aan medewerkers bij het Juridisch Loket, huisartsen, maatschappelijk werkers, of schuldhulpverleners.

‘Dit platform komt voort uit de behoefte van professionals die dagelijks contact hebben met burgers, om elkaar beter te vinden en kunnen signaleren als burgers tussen wal en schip dreigen te vallen.’ Als voorbeeld noemt Weerkamp een huisarts met een patiënt die op het punt staat zijn huis uit te worden gezet. Die huisarts ziet dat zijn patiënt in de knel zit, maar kan zelf niet ingrijpen. Door deze casus op de Raadbaak te delen, kan een huisarts snel in contact komen met iemand van de gemeente of van een woningcorporatie die de persoon in kwestie verder kunnen helpen.

Raadbaak bestaat sinds maart 2021 en is nog in ontwikkeling. 'Het is geweldig om te zien dat professionals meedoen.' De ambitie voor de langere termijn, zegt Weerkamp, is een community creëren van professionals die over de organisaties heen samenwerken om burgers in de knel te helpen, of beter, te voorkomen dat ze in de knel komen.

Meer weten over Raadbaak? Op 28 juni organiseert de Nationale ombudsman een webinar waarin Reinier van Zutphen in gesprek gaat met professionals over de problematiek die zij in de praktijk tegen komen. Kijk op: raadbaak.nl