Met het project Institutioneel Racisme wil het College voor de Rechten van de mens binnen overheidsorganisaties de bewustwording over racisme en discriminatie vergroten. Hoe kunnen uitvoeringsorganisaties institutioneel racisme tegengaan en de menselijke maat in dienstverlening bewaken? 

‘Ook bij de Belastingdienst hebben medewerkers waarschijnlijk niet gedacht: laten we nou eens gaan zoeken naar burgers die niet in Nederland zijn geboren,’ stelt Van Dooijeweert. Om overheidsorganisaties te helpen meer bewustwording te creëren rondom discriminatie en racisme, heeft het College diverse tools ontwikkeld. Zo bestaat er inmiddels een training die mensen bewust maakt van discriminatie en leert hoe je kunt voorkomen dat die onbewuste discriminatie meespeelt in je besluitvorming. ‘Voor zo’n training moet wel draagvlak zijn binnen een organisatie. Overheidsmedewerkers doen voor het overgrote deel met veel inzet en professionaliteit hun werk. Zij moeten niet het gevoel krijgen dat zij de boosdoener zijn en óók nog eens op cursus moeten omdat ze zouden discrimineren.’ 

In het kader van het project Institutioneel Racisme voert het College regelmatig overleg met UWV. ‘UWV loopt hierin een beetje voorop omdat zij ons, voorafgaand aan dit project, al hadden benaderd. Ze willen kijken hoe ze de mensenrechten in hun organisatie en beleid beter kunnen borgen.’ Daarvoor heeft Van Dooijeweert nog een belangrijk advies: ‘Zorg dat je een divers personeelsbestand hebt. Niet om daarmee een vinkje te kunnen zetten achter een verplichting, maar omdat het ontzettend belangrijk is de discussie over discriminatie en racisme ook in je eigen organisatie te kunnen voeren. Niet alleen met mensen van dezelfde achtergrond, maar breder.’ 

Lees het volledige interview met Adriana van Dooijeweert in UWV Magazine(pdf, 4 MB).