‘Meer dan ooit is er behoefte aan gedetailleerde informatie over de arbeidsmarkt,’ stelt Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie bij UWV. ‘Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt onvoorspelbaarder dan ooit tevoren. Niets gaat volgens het boekje.’

Om snel en efficiënt de weg te kunnen vinden in de bergen aan informatie over de arbeidsmarkt is door UWV, in samenwerking met VNG, SBB en de Programmaraad, een interactief online arbeidsmarktinformatieportaal ontwikkeld. Het portaal biedt een snelle ingang naar relevante informatie over bijvoorbeeld welke sectoren in welke regio hard worden getroffen door de coronacrisis, maar ook hoe de werkgelegenheid in bepaalde regio’s zich ontwikkelt. ‘Het mooie van de nieuwe site is dat het een prima ingang biedt naar de 35 arbeidsmarktregio’s. Waarmee we tegemoetkomen aan een wens die al langer leeft.’

Op het portaal, dat negen interactieve dashboards kent (vacaturemarkt, online vacatures UWV, WW-uitkeringen, aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV, banenafspraak, beschut werk, de NOW, de Spanningsindicator en de ontslagcijfers), zijn tevens actuele publicaties te vinden over diverse thema’s. En, zegt Witjes, ‘wat mij zeer aanspreekt is dat aan ieder dashboard een expert verbonden is aan wie direct vragen kunnen worden gesteld. Zo is er een mooie samenhang gecreëerd tussen online en persoonlijke dienstverlening.’

Het portaal biedt, kortom, niet alleen op een toegankelijke, interactieve en visueel aantrekkelijke wijze een overzicht van alle relevante arbeidsmarktinformatie, het biedt ook inzicht in de arbeidsmarkt in de 35 regio’s. Witjes: ‘Maar hoe mooi en nuttig de site nu al is, ik zie het tegelijk als een startpunt voor nog veel meer mooie en nuttige informatie over de arbeidsmarkt. We blijven continu werken aan de verbetering en uitbreiding van het portaal.’