Op Brainport Industries Campus in Eindhoven, het hightech-hart van Nederland, trekken onderwijs en bedrijfsleven letterlijk schouder aan schouder op. Studenten van de op de campus gevestigde mbo- en hbo instellingen hoeven bij wijze van spreken slechts de straat over te steken voor een stage of onderzoek bij een van de vele hightechbedrijven. Anja Willems, programmanager sector Onderwijs en Arbeidsmarkt bij de gemeente Eindhoven: ‘Niet alleen op de Brainport Campus, maar ook in de zorg en de IT-sector werken bedrijven en onderwijsinstellingen zo samen dat het onderwijs aansluit op de wensen en vragen van het bedrijfsleven. Het mooie is dat juist in deze drie sectoren, IT, techniek en zorg, er nog steeds volop vraag naar personeel is en blijft.’

Tot voor kort maakte Willems voor haar werk als beleidsmedewerker intensief gebruik van UWV-publicaties over de regionale arbeidsmarkt. Het was soms een beetje zoeken naar de voor haar relevante data maar het was, aldus Willems, ‘zeer bruikbaar voor een inzicht over kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt.’

Met het nieuwe arbeidsmarktportaal zijn de data niet alleen inzichtelijker en toegankelijker geworden, maar ook preciezer en meer toegesneden op de regio, zegt Willems. ‘Het is zeer bruikbaar voor onder meer de presentaties die ik geef aan onze regionale partners en bestuurders. Het geeft een stevig onderbouwd en compleet beeld van de regionale arbeidsmarkt. Waar liggen de kansen? Waar zit precies de mismatch? Wat is er nodig om bijvoorbeeld technici uit de evenementenbranche, zoals podiumbouwers en belichters, die nu zonder werk zitten, om en bij te scholen voor een baan in de techniek? Maar ook: waar is in de toekomst behoefte aan? Dat is weer informatie die nuttig is voor onderwijsinstellingen. Ondersteund door de dashboards op het nieuwe portaal kan ik de verbinding tussen mijn twee beleidsterreinen, onderwijs en arbeidsmarkt, verder verstevigen.’ ’