Het aantal WW-uitkeringen nam het afgelopen jaar toe met 28% tot een totaal van 285.700. Dit jaar zal, zo is de verwachting, zal het aantal lopende WW-uitkeringen oplopen tot rond de 303.000. Aankomend jaar kunnen mensen die hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen, rekenen op steun van zogeheten Regionale Mobiliteitsteams. ‘Werkgevers met een mobiliteitsvraagstuk konden en kunnen nog steeds terecht bij één van de 35 werkgeversservicepunten (WSP),’ zegt Karsten Bulling, landelijk adviseur werkgeversdiensten bij UWV. ‘Met de mobiliteitsteams breiden we deze dienstverlening uit naar werknemers van wie de baan op het spel staat. En – ook dat is nieuw – onze partners, waaronder vakbonden, gemeenten en werkgeversorganisaties, kunnen onze instrumenten en diensten inzetten voor werknemers voor wie ontslag dreigt of die net zijn ontslagen. We hopen dat voor het einde van het jaar in alle 35 arbeidsmarktregio’s een mobiliteitsteam actief is.’

Voor de mobiliteitsteams kwam het nieuwe arbeidsmarktportaal als geroepen, aldus Bulling. ‘Wilde ik iets weten over werkloosheid in de Achterhoek, dan was ik al snel een fiks aantal muisklikken verder. Nu heb ik deze info met twee klikken op mijn scherm.’ Voor de teams zijn vooral de dashboards over de kansen op de arbeidsmarkt, de banenafspraak en de vacaturemarkt van belang, vervolgt hij. ‘Voor werkgevers en vakbonden is het belangrijk om een actueel overzicht te hebben van zowel kansrijke- als bedreigde beroepen, zoals het voor onderwijsinstellingen goed is om te weten welke opleidingen het best aansluiten op de arbeidsmarkt.’ Maar hoe nuttig de actuele cijfers ook zijn, ze vormen een vertrekpunt, benadrukt Bulling: ‘Om een volledig beeld te krijgen van een sector of een branchebeeld is het zaak om naast de cijfers en de bijgeleverde achtergrondinformatie ook met werkgevers en werknemers in gesprek te blijven.’