Bij de start van de coronacrisis was er een flinke piek in het aantal WW-aanvragen: een toename van 167% tussen februari en april 2020. Dit werd veroorzaakt door een schrikreactie van veel werkgevers, die op grote schaal tijdelijke contracten beëindigden. Daarna daalde het aantal WW-aanvragen naar een vergelijkbaar niveau als tijdens de kredietcrisis, schrijven kennisadviseurs Ed Berendsen en Peter Rijnsburger in het UKV Kennisverslag van april 2021.

Ook het aantal WIA-uitkeringen steeg in 2020. De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Anders dan de stijging in het aantal WW-uitkeringen, heeft de stijging in WIA-uitkeringen een administratieve oorzaak. Een van de oorzaken is de verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar en 4 maanden in 2018. Het overgrote deel van de WIA-gerechtigden bestaat dan uit 60-plussers die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt. Door de verhoging van de AOW-leeftijd werd de groep werkende 60-plussers groter en steeg daarmee ook het aantal WIA-aanvragen. Het is dus niet zo dat er meer mensen arbeidsongeschikt werden in 2020.

De prognose voor de ontwikkelingen in de WW voor de rest van 2021 is nog onzeker. Ondanks de NOW-regelingen zitten we nog steeds op een pad dat vergelijkbaar is met de kredietcrisis. De grote vraag is of het verdere verloop van de WW vergelijkbaar blijft. Dat zal vooral in de maanden maart tot en met mei 2021 moeten blijken.

Bekijk hier(pdf, 2 MB) het uitgebreide rapport.