Ze trekken nauw met elkaar op. UWV en VNG - namens de 352 Nederlandse gemeenten - zijn in de 35 arbeidsmarktregio’s onder meer verantwoordelijk voor het begeleiden naar werk van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor is een gezamenlijk (digitaal) loket ingericht: het Werkgeversservicepunt (WSP). Een nieuw gezamenlijk product van UWV en VNG is het arbeidsmarktportaal. ‘Vanaf het begin zijn wij, samen met SBB en de Programmaraad, bij de ontwikkeling betrokken’, zegt Gert-Jan Bakker, teamleider Inclusieve Samenleving bij VNG. ‘De samenwerking heeft geleid tot een mooi product, waar UWV trots op kan zijn. Het portaal is flexibel, praktisch en geeft een goed beeld van mensen die vallen onder de Participatiewet. Dat helpt gemeenten om deze doelgroep naar werk te begeleiden. Te meer omdat de informatie niet alleen per sector, maar ook per regio inzichtelijk is gemaakt.’

De informatie op het portaal is bijvoorbeeld ook handig bij de inkoop van opleidingen door gemeenten. ‘Hoe beter de informatie over de doelgroep, hoe gerichter je scholing kan inkopen. Maar ook voor de benadering van werkgevers is het portaal nuttig. Naar wie stuur je je jobhunters toe? Of denk aan mbo-opleidingen. Die kunnen op basis van de informatie op het portaal gericht kiezen welke opleidingen ze aanbieden. En je kunt ook gemakkelijk zien welke opleidingen een lage prioriteit hebben.’ De basis ligt er, aldus Bakker. ‘En die is stevig genoeg om het portaal verder uit te bouwen. Graag weer samen met de partners, want in je eentje mag het sneller gaan, maar samen kom je verder.’