‘We willen hét Kenniscentrum zijn voor arbeidsmarktvraagstukken,’ zegt Tof Thissen, algemeen directeur UWV WERKbedrijf. De introductie van het nieuwe arbeidsmarktportaal is een fikse stap vooruit in die richting, vindt hij, te meer daar de informatie meer dan voorheen is toegesneden op de arbeidsmarktregio’s. Thissen: ‘Als publieke arbeidsbemiddelingsorganisatie is het onze ambitie een robuuste backbone te zijn van de landelijke en regionale infrastructuur om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het portaal biedt op een interactieve en toegankelijke wijze toegang tot een schat aan informatie aan verschillende doelgroepen op zowel landelijk als regionaal niveau. Dat is ontzettend belangrijk. Een soepele arbeidsmarkt valt of staat met grondige kennis van de bedreigingen en de kansen op die markt.’

Thissen geeft als voorbeeld een directiesecretaresse bij een bank, een baan met een onzeker perspectief. ‘Hoe mooi is het als zij zich tijdig kan oriënteren op een andere baan in haar regio en eventueel daar ook een geschikt opleidingstraject bij kan zoeken, zodat zij makkelijk de stap van werk naar werk kan maken?’ Of, vervolgt hij, ‘neem een ROC, die de opleidingen kan toespitsen op banen waar in de nabije toekomst vraag naar is.’

Het portaal vervult een scharnierfunctie in zijn streven naar wat Thissen ‘een werkhub’ noemt. ‘Het is een plek met herkenbare, toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening voor verschillende partijen. Een data-gedreven plek, zowel fysiek als digitaal, voor arbeidsbemiddeling, advies over opleidingsmogelijkheden, loopbaanadvies en over om- en bijscholing. Waar publieke, private partijen en uitzenders samenwerken aan een optimale dienstverlening aan werkzoekenden, werkgevers en stakeholders.’