‘Was het eerst nog de vraag of de wet er wel zou komen, nu zie je dat overheidsorganisaties hard gaan rennen om hun informatiehuishouding op orde te krijgen’, stelt Kübra Kul-Özbasi. Zij houdt zich bezig met digitale vraagstukken binnen de overheid. ‘De politieke druk zit erop. De wet verplicht organisaties straks om 11 categorieën informatie actief openbaar te maken. Daarnaast moeten er maatregelen worden getroffen om duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te bevorderen.’ 

Informatie moet vindbaar, archiveerbaar en uitwisselbaar zijn, aldus Kul-Özbasi. ‘Uit de uitvoeringstoets die UWV in 2019 heeft gedaan bleek dat de impact op de organisatie en werkprocessen groot is. Welke documenten dienen precies openbaar te worden gemaakt? Binnen welke termijn? Gelden er uitzonderingscriteria? De Woo brengt zowel kansen als risico’s met zich mee.’ 

Meer transparantie kan het vertrouwen in de overheid vergroten en bijdragen aan verbetering van besluitvorming en de organisatie, denkt de strategisch adviseur. ‘Maar het kan ook leiden tot meer kritiek en vragen. Belangrijk is dat documentatie voldoende duiding meekrijgt; zonder de juiste context is informatie voor de buitenwacht vaak moeilijk te begrijpen. Na een recente impactanalyse is een centrale regiegroep bij UWV gestart met het inventariseren van te nemen stappen rond de komst van de Woo. Er is inmiddels een voorstel gedaan om om te kijken welke bestuurlijke informatie nu al openbaar kan worden gemaakt, bijvoorbeeld bij directieoverleggen.’ 

De gang naar meer transparantie is UWV welbekend. ‘Er lopen al langer projecten op dit thema waaronder het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). Het transparant en actief openbaar maken van digitale overheidsinformatie gebeurt volgens een meerjarenplan.”. Daarin is het bewerkstelligen van een cultuurverandering een belangrijke stap. Openbaarmaking van documentatie vraagt om extra vakmanschap. Bewustzijn en vertrouwen moet groeien.’