De NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) behartigt de belangen van meer dan 1.300 MKB-intermediairs, met name lokale, regionale en gespecialiseerde uitzenders. Afgelopen december hebben de NBBU en UWV hun convenant verlengd, met als belangrijkste doel om de samenwerking tussen UWV en de leden van de NBBU verder te versterken, zegt directeur Marco Bastian. ‘UWV moet uitzenders in de regio weten te vinden en omgekeerd moeten uitzenders de weg weten binnen UWV. Onze leden kunnen via UWV goede kandidaten vinden, en UWV heeft de morele verplichting om zo veel mogelijk mensen te plaatsen. Door samen op te trekken krijg je een enorm synergievoordeel.’ 

Als er één branche is die mensen aan het werk kan helpen, dan zijn het de uitzendbureaus, weet Bastian. ‘Jaarlijks gaat het om één miljoen uitzendbanen. Gemiddeld 27 procent van de WW-kandidaten stroomt via de uitzendbranche uit naar een al dan niet tijdelijk dienstverband.’ 

Uitzendbureaus doen vaak veel meer dan alleen maar het plaatsen van een kandidaat. Zo wonen uitzenders soms trainingen van UWV bij, om kandidaten te informeren over de arbeidsmarkt en sollicitaties en om zichzelf over het voetlicht te brengen. Ook bieden ze regelmatig begeleiding aan in de vorm van opleidingen en inwerktrajecten. Corona heeft wat dat betreft weinig roet in het eten gegooid, zegt Bastian: ‘Zoals overal in de maatschappij gebeurt er nu veel digitaal. En hoe het verder zal gaan ná de crisis: niemand die het weet. Mogelijk komt er een werkloosheidsgolf. Ook daarom is het heel belangrijk dat UWV en de uitzendbranche nauw blijven samenwerken.’