Servicepunt Flex is een van de zes landelijke servicepunten van UWV en vormt de brug in de publiek-private samenwerking tussen UWV, gemeenten en de uitzendsector. ‘Mijn twee collega’s en ik fungeren als intermediair tussen deze partijen,’ aldus Sven van Brakel, adviseur bij het Servicepunt. Als voorbeeld van de dienstverlening van Servicepunt Flex noemt hij de samenwerkingsovereenkomsten die UWV WERKbedrijf op landelijk niveau met regionale en landelijk opererende uitzenders afsluit. ‘Die moeten vertaald worden naar de 35 arbeidsmarktregio’s. Wij ondersteunen de adviseurs werkgeversdiensten van UWV bij het uitbouwen of opzetten van de samenwerking op regionaal niveau.’ 

Servicepunt Flex informeert UWV-collega’s, intercedenten en beleidsmakers ook over de gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving en deelt best practices. ‘Iets wat in Zuid-Limburg werkt, kan ook in Groningen werken, eventueel in aangepaste vorm,’ zegt Van Brakel. ‘Je hoeft niet per se het wiel opnieuw uit te vinden, maar misschien moeten de spaken wel een ander kleur krijgen.’ 

Het grootste belang van deze vorm van publiek-private samenwerking schuilt volgens Van Brakel in het wederzijds gebruik maken van elkaars kennis, ervaring en mogelijkheden. ‘De uitzendorganisaties hebben net als UWV een groot en breed netwerk en hebben veel ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. UWV heeft gedetailleerde arbeidsmarktinformatie over bijvoorbeeld kansberoepen – beroepen waarvoor nu veel werkgelegenheid is of wordt verwacht. We moeten elkaar hiermee op een slimme manier aanvullen. Want wat je er ook van vindt, flexwerk blijft een heel belangrijk onderdeel van de arbeidsmarkt. En daarmee zijn en blijven uitzendorganisaties een heel belangrijke partner voor UWV.’