Het aantal aanvragen voor de vierde periode NOW (januari-maart 2021) is daarmee iets lager dan in de vorige periode; de derde periode NOW (oktober-december 2020) was goed voor 81.000 aanvragen. In de tweede periode NOW (juni-september 2020) werden minder aanvragen ingediend, namelijk 65.000. Het drukst was het in de eerste periode NOW (maart-mei 2020), toen 148.000 aanvragen binnenkwamen bij UWV. 

Van de ruim 77.000 aanvragen voor de vierde periode NOW zijn er inmiddels 52.000 toegekend. Aan deze werkgevers, die samen 823.000 mensen in dienst hebben, is de eerste termijn van het voorschot overgemaakt, in totaal 776 miljoen euro. Er volgen later nog twee termijnen. Zo’n 2500 aanvragen zijn tot nu toe afgewezen, bijvoorbeeld omdat de loonsom in de maand juni, de referentiemaand, nihil is. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Lees hier het persbericht