Aandachtspunten bij ontslagaanvraag

De steeds strengere maatregelen die horen bij de tweede coronagolf trekken een enorme wissel op verschillende sectoren. Waar veel bedrijven nog door konden met financiële overheidssteun, is inkrimpen soms het laatste redmiddel om het bedrijf toekomstbestendig te houden. ‘We zijn in een fase beland waar ontslag voor een aantal bedrijven het laatste redmiddel is om hun bedrijf toekomstbestendig te houden. Jammer genoeg is ontslag dus erg actueel’, zegt Alfons Kouwenhoven, business adviseur bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV (AJD). UWV ondersteunt door het proces naar ontslag zo duidelijk mogelijk te maken; een proces dat zeer gedegen en nauwkeurig moet worden uitgevoerd. Kouwenhoven geeft daarom enkele tips.

Tien tips

Dient u een aanvraag of voorlopige aanvraag voor ontslag in, houd dan rekening met deze belangrijke aandachtspunten:

1. Gaat het om een ontslag om bedrijfseconomische redenen van twintig of meer medewerkers binnen drie maanden binnen een werkgebied, dan is er sprake van een collectief ontslag. U moet dan een melding doen bij UWV en overleg plegen met de vakbonden over de gevolgen van het ontslag.

2. Bij een reorganisatie is vaak advies van de ondernemingsraad vereist. Begin ruim op tijd met het adviestraject. Is er geen ondernemingsraad, terwijl dit wel is vereist? Overleg dan met de personeelsvertegenwoordiging of de personeelsvergadering. Werken er in uw onderneming tien tot vijftig werknemers en raakt de reorganisatie het werk van minimaal 25% van de werknemers? Dan is overleg met de personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering vereist.

3. Sla uw werk tussentijds op als u aan de online ontslagaanvraag werkt. Slaat u het niet op, dan verwijdert de website de ingevulde informatie na een uur. Let op: uw opgeslagen bestand kunt u niet zelf uitlezen of bewerken. Gaat u weer verder met de aanvraag? Open het formulier op uwv.nl. U kunt uw opgeslagen bestand dan openen en inlezen.

4. Dien de aanvraag in via het UWV Werkgeversportaal. Om gebruik te maken van dit portaal heeft u eHerkenning (niveau 3) nodig. Uw gemachtigden mogen de aanvraag ook voor u indienen. U en uw gemachtigden hebben dan Ketenmachtiging van eHerkenning nodig.

5. Neem de tijd om de ontslagaanvraag voor te bereiden. Begin tijdig met het verzamelen van stukken en steek wat tijd in het gewend raken aan het digitale aanvraagformulier. Zolang u het formulier niet verzendt, wordt er niets bij UWV opgeslagen.

6. Als u de voorlopige aanvraag indient, kunt u maximaal twee weken uitstel krijgen voor het indienen van de definitieve aanvraag. Overschrijd deze periode niet, want dit betekent automatisch dat u uw aanvraag intrekt.

7. Vermijd datalekken: de informatie die UWV met de ontslagaanvraag ontvangt gaat ook naar alle betrokken werknemers. Zorg er daarom voor dat de stukken (formulier C met de onderbouwing) geen privégevoelige informatie bevatten, zoals loongegevens en burgerservicenummers.

8. Het aanvraagformulier voor ontslag om bedrijfseconomische redenen bevat nu veel ruimte voor uw eigen verhaal over de aanleiding en achtergrond van de aanvraag. Gebruik die ruimte.

9. Maak gebruik van de hulpmiddelen op uwv.nl bij de ontslagaanvraag. Bijvoorbeeld de ‘Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen’ met uitleg en handige stappenplannen.

10. Geef in de ontslagaanvraag aan of u steunmaatregelen, zoals de NOW, hebt gebruikt en waarom u ondanks deze maatregelen toch personeel moet ontslaan. Vraagt u een tegemoetkoming NOW aan voor de derde aanvraagperiode? Dan heeft u bij een aanvraag van bedrijfseconomisch ontslag een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden naar ander werk. U moet uw ontslagaanvraag in dit geval melden via UWV Telefoon NOW.

Meer informatie over de plichten bij de derde aanvraagperiode NOW.

Bekijk ook de video over het aanvragen van ontslag.

Ontslag als laatste redmiddel

Bekijk andere artikelen

Regio in Beeld: kompas voor regionale arbeidsmarkt

Een kompas voor de regionale arbeidsmarkt. Zo zou Gerald Ahn de jaarlijkse Regio in Beeld (RIB) willen karakteriseren. De nieuwste is net uit.

Carrière in de schoonmaak

Schoonmaakbedrijf Progenta staat ondanks corona nog steeds in de groene cijfers. En de inclusieve missie gaat onverminderd verder.

Alles over de NOW-regelingen

Werkgevers krijgen nu mogelijk te maken hebben met drie verschillende NOW-regelingen. De belangrijkste topics op een rij.