Hoe bereken je het omzetverlies?

Om u te helpen bij het maken van een goede inschatting van uw omzetverlies zijn er online rekenhulpen ontwikkeld. Hier kunt u het percentage aan omzetverlies over een periode van drie of vier maanden berekenen, afhankelijk van voor welke regeling u uw omzetverlies wilt berekenen.

Wat is het effect van een dalende loonsom?

De bedoeling van de NOW-regeling is dat de loonsom in de periode dat u NOW ontvangt zoveel mogelijk gelijk blijft. Is uw loonsom toch lager geworden? Dan kan de definitieve tegemoetkoming ook lager uitvallen. In deze video kunt u hier meer informatie over vinden.

Waarom is het nuttig om de simulatietool te gebruiken?

Met de simulatietool kunt u van tevoren inschatten hoe hoog het voorschot en het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming NOW wordt. En daarmee ook welk bedrag u uiteindelijk moet terugbetalen of nog als nabetaling ontvangt. Voor elke aanvraagperiode NOW is een aparte simulatietool ontwikkeld.

Heb ik een verklaring nodig bij het aanvragen van de definitieve berekening?

Of u een accountantsverklaring of derdenverklaring mee moet sturen met uw aanvraag tot definitieve berekening hangt af van de hoogte van uw voorschot en uw definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of u een aanvraag als onderdeel van een groep of concern heeft gedaan. Wat op u van toepassing is, kunt u terugvinden in dit overzicht.

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag voor de definitieve berekening heb ingediend?

Zodra u uw aanvraag voor de definitieve berekening hebt ingediend, zullen UWV en het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid de aangeleverde gegevens analyseren en controleren. Hierna wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. In deze infographic hebben wij dit proces stap voor stap voor u uitgetekend.

Wilt u meer weten over de verschillende NOW-regelingen? Ga dan naar de pagina Oplossingen voor werkgevers – NOW . Hier is alle beschikbare informatie over NOW op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht en wordt er aan de hand van interviews, stappenplannen, video’s en verhalen context gegeven aan de uitwerking van de regelingen. Voor meer inhoudelijke informatie over de regeling bezoekt u uwv.nl/now.

Bekijk andere artikelen

Regio in Beeld: kompas voor regionale arbeidsmarkt

Een kompas voor de regionale arbeidsmarkt. Zo zou Gerald Ahn de jaarlijkse Regio in Beeld (RIB) willen karakteriseren. De nieuwste is net uit.

Ontslag als laatste redmiddel

Door de coronacrisis zullen veel bedrijven moeten inkrimpen. UWV ondersteunt in het proces van de ontslagaanvraag door het proces duidelijk te maken. Een aantal tips op een rij.

Carrière in de schoonmaak

Schoonmaakbedrijf Progenta staat ondanks corona nog steeds in de groene cijfers. En de inclusieve missie gaat onverminderd verder.