Klant en Service: alle zeilen bijzetten

Veel werkgevers zijn in deze tijden begrijpelijkerwijs met andere onderwerpen bezig dan normaal en de urgentie is hoger. Klant en Service, verantwoordelijk voor alle communicatie met UWV-klanten, waaronder werkgevers, speelt hier met de dienstverlening op in. Er is flink opgeschaald in de reguliere telefonie en er zijn cursusdagen georganiseerd waar medewerkers geleerd hebben om alle vragen rond steunmaatregelen zoals de NOW zo goed en snel mogelijk te beantwoorden. Accountmanager Jurgen Zwiers: ‘De eerste 80.000 NOW aanvragen kwamen vooral van kleine en middelgrote werkgevers bij wie het water al snel tot aan de lippen steeg. Deze groep kon en kan voor de dienstverlening zowel digitaal als telefonisch terecht bij het Klantencontactcentrum. De eenvoud en snelheid van (af)handelen rond de aanvraag van de NOW-regeling stemde aanvragers duidelijk tevreden, zo blijkt uit onze Klantgerichtheidsmonitor. De grote werkgevers, met meer dan 2.500 medewerkers, hebben bij ons een accountmanager. Door de coronacrisis spreken we deze groep nu minder vaak face to face en vaker telefonisch of via Microsoft Teams. Het is efficiënt en duurzaam, maar niet zaligmakend. Je mist de non-verbale signalen. Reguliere onderwerpen zoals Poortwachter, eigenrisicodragerschap en ziekmeldingen keren langzaamaan weer terug op agenda’s. Veel bedrijven hebben een strategie gevonden om de storm te doorstaan. Het blijven spannende tijden.’

Werkbedrijf: alle lijnen open voor werkgevers

De divisie WERKbedrijf houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Marjolijn Berend, landelijk adviseur banenafspraak & werkgeversdiensten: ‘Onze dienstverlening is niet veranderd, maar aangepast aan de omstandigheden. Waar we eerder bijvoorbeeld een persoonlijke meet-and-greet organiseerden, doen we dat nu digitaal. Fysiek overleg is inmiddels ook weer mogelijk. Iedere werkgever die personeel zoekt of andere arbeidsmarktvraagstukken heeft, kan terecht bij een Werkgeverservicepunt of op werk.nl. Arbeidsmarktvraagstukken zijn door de huidige situatie voor sommige sectoren drastisch veranderd. We krijgen veel vragen van werkgevers over werving, krapte en kansen op de arbeidsmarkt. “Kan UWV ons helpen aan personeel? Kunnen wij samen een toeleidingstraject ontwikkelen naar werk in een krapteberoep? We willen personeel begeleiden naar ander werk; waar liggen goede arbeidsmarktkansen?” Wij hebben alle actuele kennis in huis. Zo zagen we de afgelopen tijd bij de pakket- en bezorgservices een enorme capaciteitsvraag, terwijl het werk in het personenvervoer sterk is afgenomen. Kraptesectoren zoals ICT en onderwijs blijven kampen met grote personeelstekorten en in de zorg is de situatie nu nóg nijpender. Veel werkgevers bellen ons ook voor hulp en overleg over de banenafspraak met vragen als: “Hoe zorgen we voldoende begeleiding in coronatijd? Kan jobcoaching ook op afstand worden ingezet? Mag ik vervangend werk aanbieden?” De positie van personeel dat werkt via de banenafspraak, waaronder Wajongers, baart zorgen. In crisistijd wordt het voor kwetsbare groepen altijd ingewikkelder om ze aan het werk te krijgen én te houden. Het is fijn dat we die zorg delen en advies kunnen geven.’

Sociaal Medische Zaken: een hybride aanpak

De divisie Sociaal Medische Zaken richt zich op medische beoordelingen, re-integratie en het zoeken van passend werk. De eerste periode van lockdown betekende ook een ingrijpende verandering van de werkwijze voor de sociaal-medische beoordelingen. Ronald Broeders, directeur Professionalisering en Innovatie: ‘Binnen 3 weken nadat we uit veiligheidsoverwegingen niemand meer op onze kantoren konden ontvangen, werd zo’n 60 à 70% van de sociaal-medische beoordelingen telefonisch uitgevoerd. Beeldbellen is daar later bijgekomen. Over “beoordelen op afstand” bestond bij aanvang de nodige reserve. Begrijpelijk. Maar deze alternatieve aanpak heeft tot veel positieve reacties geleid. Inmiddels zitten we weer op 40% van onze fysieke spreekurenbezetting. Artsen en arbeidsdeskundigen hanteren bij een fysieke afspraak altijd de benodigde veiligheidsmaatregelen. Indien een fysieke afspraak niet nodig is, dan zoeken we een passende methode om met elkaar contact te hebben. Heb je een zieke werknemer, dan meld je dit nog steeds online via Digipoort of de Verzuimmelder. Een hybride aanpak van telefonisch contact, beeldbellen en fysieke spreekuren is voorlopig het werkende recept. We zullen altijd kijken naar de specifieke vraag en de specifieke omstandigheden. Per klant zetten we de best werkende, passende en praktische contactvorm in.’

Bekijk andere artikelen

D&B Eventmarketing kiest voor 100% online

De coronacrisis deelde een enorme dreun uit aan de evenementenbranche. Door vol in te zetten op innovatie – en met steun van NOW – hoefde eventmarketingbureau D&B niemand te ontslaan. Het verwacht zelfs een prima vierde kwartaal te gaan draaien.

Het succes van een proefplaatsing

UWV biedt verschillende voordelen en vergoedingen voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Een voorbeeld daarvan is een proefplaatsing. GVO maakt daar al jaren dankbaar gebruik van.

Hoe borg je een veilige omgeving?

De coronacrisis trekt diepe sporen in ‘bedrijvig’ Nederland. Drie ondernemers vertellen hoe zij ervoor hebben gezorgd dat ze medewerkers en klanten een omgeving bieden die voldoet aan de coronarichtlijnen.